` `

Thanh tra tài sản “khủng” của quan chức tỉnh Yên Bái

Thanh tra Chính phủ, Cục chống tham nhũng, Công an tỉnh Yên Bái đang vào cuộc điều tra khối tài sản khủng của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái, cũng như điều tra việc đưa 200 triệu đồng cho nhà báo của Giám đốc Sở Kế hoạc - Đầu tư tỉnh Yên Bái.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Thanh tra tài sản “khủng” của quan chức tỉnh Yên Bái "

Thanh tra Chính phủ, Cục chống tham nhũng, Công an tỉnh Yên Bái, giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái, Giám đốc Sở Kế hoạc - Đầu tư tỉnh Yên Bái.