` `

Có dấu hiệu khai thác Khoáng sản trái phép tại Bắc Giang

Nhiều quả đồi nằm trên địa bàn huyện Lục Nam – Bắc Giang đang bị “xẻ thịt” không thương tiếc nhằm phục vụ cho một dự án nhiệt điện.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Có dấu hiệu khai thác Khoáng sản trái phép tại Bắc Giang "

bắc giang, khoáng sản, khai thác khoáng sản, lục nam,