` `

Thí sinh khiếu nại bộ GD&ĐT về đáp án, đề thi

Nhiều thí sinh bị mất 0.2 điểm khi chọn đáp án đúng nhưng chuẩn theo đáp án của bộ GD&ĐT nên không được công nhận. Thí sinh gửi đơn khiếu nại lên Bộ 5 lần chưa nhận được câu trả lời thuyết phục. Hiến kế giải quyết vấn đề này.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Thí sinh khiếu nại bộ GD&ĐT về đáp án, đề thi "

bộ GD&ĐT, thi THPT quốc gia 2017, thi tốt nghiệp, tiếng anh