` `

Bão số 10

Bão số 10 giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Dự báo bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An- Quảng Trị với sức gió giật cấp 15.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Bão số 10 "

Bão số 10, tin bão số 10, cơn bão số 10, tin tức mới nhất bão số 10, bão số 10 đổ bộ Nghệ An, bão số 10 đổ bộ Thanh Hóa