` `

Hội nghị thượng định Mỹ - Triều

Cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra vào đầu hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều vào ngày 12/6.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Hội nghị thượng định Mỹ - Triều "

Hội nghị thượng định Mỹ Triều, cuộc gặp thượng đỉnh, Mỹ Triều, Singapore, Trum Kim, Triều Tiên, thượng đỉnh lịch sử