` `

Sophia là công dân hay chỉ là một con robot

Mặc dù được cấp quyền công dân tại Ả Rập Xê-Út nhưng Robot Sophia vẫn phải nhập cảnh thông qua đường hải quan dưới hình thức một dạng hàng hóa khi đến Việt Nam.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Sophia là công dân hay chỉ là một con robot "

Sophia, robot Sophia, nhập cảnh, hải quan, hàng hóa , công dân, Ả Rập Xê-Út