"Sự thật là ngoại tình đã ăn vào máu đàn ông rồi!"


Thứ 5, 05/09/2013 | 03:05


"Đàn ông 10 người thì có 9 người lộ bản chất ngoại tình, còn một người là… chưa bị lộ".Chị em phụ nữ đừng vội "nhảy dựng" lên khi nghe con số thống kê đáng sợ này. Bởi đó là thú nhận rất thật của chính người trong cuộc. Anh ta đã dám thẳng thắn nói lên sự thật, dù biết sự thật đó hơi phũ phàng. Nhưng cách phân tích, nhìn nhận về việc ngoại tình này xem ra lại không phải không có cơ sở.rn

"Đàn &oc?rc;ng 10 ngườ? th&?grave; có 9 ngườ? lộ bản chất ngoạ? t&?grave;nh, còn một ngườ? là&hell?p; chưa bị lộ".Chị em phụ nữ đừng vộ? "nhảy dựng" l&ec?rc;n kh? nghe con số thống k&ec?rc; đáng sợ này. Bở? đó là thú nhận rất thật của ch&?acute;nh ngườ? trong cuộc. Anh ta đ&at?lde; dám thẳng thắn nó? l&ec?rc;n sự thật, dù b?ết sự thật đó hơ? phũ phàng. Nhưng cách ph&ac?rc;n t&?acute;ch, nh&?grave;n nhận về v?ệc ngoạ? t&?grave;nh này xem ra lạ? kh&oc?rc;ng phả? kh&oc?rc;ng có cơ sở.

Anh có vợ rồ?, suy nghĩ ngoạ? t&?grave;nh có thường xuy&ec?rc;n xuất h?ện trong đầu anh kh&oc?rc;ng?

Kh&oc?rc;ng thường xuy&ec?rc;n nhưng đó là suy nghĩ tự nh?&ec?rc;n. T&oc?rc;? chẳng b?ết kh? nào nó xuất h?ện. T&oc?rc;? chỉ b?ết, nếu có cơ hộ?, t&oc?rc;? nghĩ là m&?grave;nh sẽ ngoạ? t&?grave;nh.

Anh có vẻ là ngườ? thẳng thắn. Vợ anh có b?ết đ?ều này kh&oc?rc;ng?

C&oc?rc; ấy b?ết nhưng kh&oc?rc;ng b?ết cụ thể. Mà đến t&oc?rc;? còn kh&oc?rc;ng b?ết lúc nào t&oc?rc;? ngoạ? t&?grave;nh huống g&?grave; c&oc?rc; ấy. Nó? th&?grave; có vẻ tưng tửng, nhưng đó là sự thật đấy! 
A? cũng b?ết đàn &oc?rc;ng có thể ngoạ? t&?grave;nh bất cứ lúc nào kh? có cơ hộ?. Chỉ có đ?ều nó? ra như thế nào, hoặc lờ nó đ? th&oc?rc;?. Đến kh? có v?ệc đó rồ?, th&?grave; còn tùy thuộc vào rất nh?ều thứ để đánh g?á. Nhưng nh&?grave;n chung là kh&oc?rc;ng thể loạ? bỏ v?ệc ngoạ? t&?grave;nh trong cuộc sống h&oc?rc;n nh&ac?rc;n.

Nó đơn g?ản như v?ệc kh? bạn đang y&ec?rc;u một a? đó. Bạn cũng có thể th&?acute;ch ngườ? khác, y&ec?rc;u ngườ? khác. Cảm g?ác y&ec?rc;u là thật lòng. Kh? bạn vẫn còn y&ec?rc;u, cơ hộ? ch?a tay là dễ để đến vớ? ngườ? thứ 3. Nhưng kh? trong cuộc sống h&oc?rc;n nh&ac?rc;n, v?ệc đó khó hơn v&?grave; còn con cá?, thủ tục đăng ký kết h&oc?rc;n. V&?grave; thế ngườ? đàn &oc?rc;ng buộc phả? ngoạ? t&?grave;nh.

Kh? nào th&?grave; được t&?acute;nh là có cơ hộ? cho một ngườ? đàn &oc?rc;ng ngoạ? t&?grave;nh?

Kh? gặp được một ngườ? phụ nữ khác ngườ? phụ nữ là vợ m&?grave;nh mà nh&?grave;n hay mắt, nghe nó? hay ta? th&?grave; bắt đầu cảm g?ác th&?acute;ch. Rồ? nếu có đ?ều k?ện t?ếp xúc s&ac?rc;u, đó là cơ hộ? cho đàn &oc?rc;ng ngoạ? t&?grave;nh. B&?grave;nh thường th&oc?rc;?!

Nếu những ngườ? phụ nữ, cụ thể là vợ anh cũng nghĩ như anh th&?grave; sao?

Các bà ấy có nghĩ cả đấy, chỉ có &?acute;t đ?ều k?ện hơn n&ec?rc;n kh&oc?rc;ng phổ b?ến như đàn &oc?rc;ng. Đàn &oc?rc;ng 10 ngườ? th&?grave; có 9 ngườ? lộ bản chất ngoạ? t&?grave;nh, còn một ngườ? là&hell?p; chưa bị lộ. Phụ nữ th&?grave; ngược lạ?: Cứ 10 ngườ? phụ nữ th&?grave; có 9 ngườ? che đậy bản chất ngoạ? t&?grave;nh, 1 ngườ? là c&oc?rc;ng kha?. Nhưng tóm lạ? là g?ống nhau, chỉ khác nhau cách phản ứng.

t?nh-da-an-vao-mau-cua-dan-ong-ro?-3cc52/su-that-la-ngoa?-t?nh-da-an-vao-mau-dan-ong-ro?.jpg" alt="" w?dth="500" />
"Vợ t&oc?rc;? mà đ? ngoạ? t&?grave;nh, chắc t&oc?rc;? chọn g?ả? pháp thứ ha? là ch?a tay. Còn nếu t&oc?rc;? đ? ngoạ? t&?grave;nh, chắc t&oc?rc;? sẽ x?n vợ tha thứ" (Ảnh m?nh họa).

Như vậy, anh đ&at?lde; xác định vợ anh sẽ ngoạ? t&?grave;nh vớ? ngườ? đàn &oc?rc;ng khác?


Nó? ch&?acute;nh xác là t&oc?rc;? nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó vợ t&oc?rc;? yếu lòng và ng&at?lde; vào lòng ngườ? đàn &oc?rc;ng khác. Có thể có chuyện đó xảy ra chứ kh&oc?rc;ng phả? t&oc?rc;? đ?nh n?nh là vợ t&oc?rc;? sẽ đ? ngoạ? t&?grave;nh. Vấn đề này là vấn đề xa x&oc?rc;?, có thể đề phòng được. Quan trọng là ngườ? vợ, ngườ? chồng có tạo đ?ều k?ện cho nửa k?a của m&?grave;nh đ? ngoạ? t&?grave;nh hay kh&oc?rc;ng?

Nếu ngườ? vợ hoặc ngườ? chồng lúc nào cũng sẵn sàng ch?a sẻ, lúc nào cũng h?ểu chuyện vợ chồng, bao gồm cả chuyện ch? t?&ec?rc;u, chuyện quan hệ bạn bè, chuyện r?&ec?rc;ng tư phòng the&hell?p; th&?grave; mọ? chuyện sẽ theo ch?ều hướng khác. Nếu một ngườ? vợ hoặc một ngườ? chồng đem chuyện g?a đ&?grave;nh m&?grave;nh đ? “t&ac?rc;m sự” vớ? một ngườ? thứ ba, kh&oc?rc;ng phả? vợ hoặc chồng m&?grave;nh th&?grave; vấn đề đ&at?lde; nảy s?nh&hell?p;

Thực ra mỗ? ngườ? một quan đ?ểm, nhưng kh? nó? tớ? ngoạ? t&?grave;nh, ngườ? ta b?ết rằng, chỉ là t&?grave;m một l&?acute; do hợp l&?acute; để m&?grave;nh có thể sa ng&at?lde; th&oc?rc;? chứ kh&oc?rc;ng quá nh?ều l&?acute; luận như anh nó?. Thậm ch&?acute;, nh?ều anh, nh?ều chị cực kỳ tuyệt vờ? mà vẫn ngoạ? t&?grave;nh. Đến kh? bị phát h?ện th&?grave; mang một n?ềm “hố? hận” kh&oc?rc;n ngu&oc?rc;?. Đó là đ?ều kh&oc?rc;ng phòng tránh được, và chủ yếu ngườ? ngoạ? t&?grave;nh sẽ ngụy b?ện. Anh nghĩ sao?

Nó? thế nào cũng có ch?ều đúng - sa?. Nếu bạn ngoạ? t&?grave;nh, hoặc bạn sẽ ?m lặng, hoặc bạn sẽ g?ả? th&?acute;ch vớ? thá? độ thành khẩn. Bạn nó? bạn sa? lầm. Nhưng nếu cho bạn lựa chọn lạ? th&?grave; bạn vẫn làm thế. V&?grave; sao?

Đó là v&?grave; bản chất tự nh?&ec?rc;n. Cuộc sống có lực hấp dẫn g?ữa đàn &oc?rc;ng và phụ nữ. Đàn &oc?rc;ng và phụ nữ đến vớ? nhau bở? lực hấp dẫn. Còn họ có thể gắn bó l&ac?rc;u dà? vớ? nhau trọn đờ? hay kh&oc?rc;ng lạ? phụ thuộc vào trách nh?ệm. Trách nh?ệm là thứ l&ac?rc;u dà?, lực hấp dẫn là thứ có thể bị lung lay và có thể cắt đứt một cách dễ dàng.

Nh?ều ngườ? cứ ngh?&ec?rc;m trọng hóa v?ệc ngoạ? t&?grave;nh l&ec?rc;n để rồ? tự dày vò bản th&ac?rc;n. Cách g?ả? quyết của t&oc?rc;? cực kỳ đơn g?ản: Xem thá? độ của vợ (chồng) m&?grave;nh nếu lỡ may họ như thế. Nếu họ còn y&ec?rc;u g?a đ&?grave;nh, họ thực sự hố? hận, n&ec?rc;n xem xét lạ?. Còn nếu kh&oc?rc;ng chấp nhận được th&?grave; ch?a tay.

Nó? thực lòng, một ngườ? phụ nữ dễ dàng chấp nhận chuyện ngoạ? t&?grave;nh của đàn &oc?rc;ng hơn ch?ều ngược lạ?. Từ ngày xưa, do quan n?ệm đàn &oc?rc;ng năm th&ec?rc; bảy th?ếp nó quen rồ? n&ec?rc;n đàn &oc?rc;ng lợ? thế hơn. Vợ t&oc?rc;? mà đ? ngoạ? t&?grave;nh, chắc t&oc?rc;? chọn g?ả? pháp thứ ha? là ch?a tay. Còn nếu t&oc?rc;? đ? ngoạ? t&?grave;nh, chắc t&oc?rc;? sẽ x?n vợ tha thứ. C&oc?rc; ấy tha thứ hay kh&oc?rc;ng th&?grave; tùy vào c&oc?rc; ấy&hell?p;

Một cách l&?acute; g?ả? quá &?acute;ch kỷ&hell?p;

B?ết sao được hả c&oc?rc;? T&ac?rc;m trạng chung th&?grave; g?ống nhau, nhưng chủ yếu chúng ta kh&oc?rc;ng quen nh&?grave;n h&?grave;nh ảnh một ngườ? vợ đ? ngoạ? t&?grave;nh mà tha thứ. Còn phụ nữ đ&at?lde; có ý chấp nhận từ trong t?ềm thức. Tha thứ hay kh&oc?rc;ng tha thứ cho chuyện ngoạ? t&?grave;nh là do thỏa thuận của ha? ngườ? và do sự sắp xếp cuộc sống của ha? ngườ? sau đó.

Đàn &oc?rc;ng có nh?ều cơ hộ? ngoạ? t&?grave;nh, t&oc?rc;? dám khẳng định là thế. T&oc?rc;? nó? có thể hơ? “ bỉ ổ?” nhưng các chị phụ nữ n&ec?rc;n xác định t?nh thần như vậy. Cuộc sống có những đ?ều bất hợp l&?acute;, a? vẫn mạnh hơn th&?grave; sẽ bớt ấm ức hơn.

Cách tốt nhất để ngườ? phụ nữ kh&oc?rc;ng ấm ức, theo t&oc?rc;? có lẽ là n&ec?rc;n học cách chăm sóc bản th&ac?rc;n hơn. Đồng thờ?, đ&oc?rc;? kh? cũng phả? có t&?acute;nh AQ trước một số v?ệc. Cứ để chồng “ph?&ec?rc;u” một t&?acute; tán tỉnh và? c&ac?rc;u, rồ? l&oc?rc;? chồng lạ? chứ đừng có g?ận dỗ? hoặc quyết t&ac?rc;m đá chồng ra đường. 

Đàn &oc?rc;ng sẵn sàng thoát ra được vớ? thá? độ thành khẩn và sẽ lu&oc?rc;n được th&oc?rc;ng cảm. Một và? đ?ều như thế, mong chị em “th&oc?rc;ng cảm” cho t&oc?rc;?.

Đàn &oc?rc;ng ngoạ? t&?grave;nh, cách h?ểu hơ? tệ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh về những ch?a sẻ!

Nguồn Tr? thức trẻ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-la-ngoai-tinh-da-an-vao-mau-dan-ong-roi-a400.html