Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc: Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945


Thứ 5, 19/08/2021 | 06:56


Cùng sự kiện

Cách mạng tháng Tám tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân tộc. Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, đoàn kết, tập hợp nhân dân, "lấy sức ta giải phóng cho ta", đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp trong cả nước. Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

suc manh dai doan ket dan toc coi nguon thang loi cua cach mang thang tam nam dspl

Theo TTXVN/Báo tin tức

Link nguồn: https://baotintuc.vn/infographics/suc-manh-dai-doan-ket-dan-toc-coi-nguon-thang-loi-cua-cach-mang-thang-tam-nam-1945-20210819060218668.htm