Virus SARS-CoV-2

Bệnh viêm phổi Covid-19 do chủng mới của virus corona-2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2).