Tấm gương sáng của dân tộc


Thứ 2, 04/11/2013 | 05:18


Cùng sự kiện

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS213: "Tấm gương sáng của dân tộc" của tác giả Nguyễn Phùng Dương (phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa).

Tác phẩm tham dự Cuộc th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp MS213: "Tấm gương sáng của dân tộc" của tác g?ả Nguyễn Phùng Dương (phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa).


“Đừng Hỏ? Tổ Quốc Đã Làm Gì Cho Ta
Mà Hỏ? Ta Đã Làm Gì Cho Tổ Quốc Hôm Nay”.

 

Tấm gương sáng của dân tộc V?ệt Nam


Những câu thơ này như nhắc nhở chúng ta phả? hoàn thành Tốt nghĩa vụ cho đất nước V?ệt Nam. Vì vậy kh? ch?ến tranh nổ ra trên mọ? mặt đất nước, đã b?ết bao nh?ều con ngườ?, hàng trăm, hàng tr?ều ngườ? con v?ệt nam trên khắp mọ? m?ền đứng lên xông pha ch?ến trường để g?ành lạ? Độc Lập cho Tổ Quốc. Đạ? Tướng Võ Nguyên G?áp là đạ? d?ện t?ểu b?ểu cho tất cả những ngườ? con đánh kính đó. Vớ? tà? năng Quân sự đó và sự k?ệt xuất của Đạ? Tướng đã đóng góp công lao vĩ đạ? của dân tộc V?ệt Nam. Đạ? Tướng được g?ớ? báo chí thế g?ớ? khen ngợ? “Vị Anh Hùng Huyền Thoạ?” sánh cùng các các vĩ nhân quân sự trong suốt 2000 năm qua. Ông là nhân vật vĩ đạ? của dân tộc V?ệt Nam. Bác là nhân vật vĩ đạ?…..Bác có nó? rằng: Vị tướng dù có công lao b?ết mất, chỉ là g?ọt nước mắt của b?ển cả…. Chỉ có nhân dân, đồng bào V?ệt Nam là ch?ến Thắng, đánh thắng được quân Mỹ sang xâm lước V?ệt Nam. Các ngà? gọ? tô? nhớ tô? là một anh hùng huyền thoạ?, một vị tướng xuất sắc. Nhưng tô? nghĩ đến sự bình đẳng, và những ngườ? lính của mình”.

Thờ? ch?ến Bác G?áp là 1 vị tướng huyền thoạ? vớ? trận đánh ở Đông khê, ch?ến dịch Đ?ện P?ên Phủ, ch?ến dịch Hồ Chí M?nh...Và những ch?ến dịch đó mang lạ? thắng lợ? cho dân tộc ta. Những trận đánh đó do Bác G?áp chỉ huy,  những trận đánh táo bạo và tỉ mỉ kh?ến cho nước Pháp, Mỹ phả? kh?ếp sợ. Bác luôn cẩn thận và phát lịch nổ súng. Vất vả đã làm lên 7/5/1954, lá cờ Tổ Quốc Quyết Ch?ến Quyết Thắng Của Quân độ? nhân dân V?ệt Nam tung bay trên nóc hầm của Đ?ện B?ên Phủ…Có những cá? tên: V?ệt Nam, Đ?ện B?ên Phủ, Hồ Chí M?nh, Võ Nguyên G?áp là lòng dũng cảm ch?ến đấu được no? gương cho V?ệt Nam.

Bác G?áp là cố vấn về cả? cách g?áo dục, Quốc phòng….
Những đóng góp công lao của Bác rất là kính phục. Ngoà? ra, Bác là một ngườ? kính yêu trong lòng nhân dân v?ệt nam là những bà? học quý g?á cho thế hệ trẻ no? theo..
Chúng ta cần no? theo gương của Bác, và học tập, đó chính là lòng yêu nước. Chỉ có lòng yêu nước của nhân dân ta. Bác G?áp Không thể đứng nhìn, đất nước ta trong thờ? hồn loạn ch?ên tranh, sự nô lệ, Bác và đồng bào V?ệt Nam đứng dậy đấu tranh g?ành lạ? tự do của đất nước và sự bình yên. Chúng ta s?nh ra trong thờ? ch?ến tranh tàn khốc, mà chúng ta là con dân V?ệt Nam, chúng ta yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Chúng ta vẫn có sự thể h?ện trong học tập thật tốt trong những k?ến thức ta đã học, sau này phát tr?ển cho Đất nước.

“Không có v?ệc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào nú? và lấp b?ển,
Quyết chí ắt làm nên”.

Bác là b?ểu tượng của sự ý chí, quyết tâm trong công v?ệc.Những cuộc ch?ến tranh vì chính nghĩa, rất khó khăn, đầy g?an lao, vất vả. Th?ều lương thực, vũ khí….Thế thì Bác và những ch?ến sĩ đã đứng lên vượt qua những khó khăn đó. Còn chúng ta thì sao, cuộc đờ? buông xuô?, số phận của g?a đình thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta đầu hàng trong học tập không học hành bắt đầu xa vào ma túy, bà? bạc, ăn trộm. Các bạn có cuộc sống khổ chưa, làm sao các bạn sống được như thế không, tất cả đã oán trách sâu trong t?m mỗ? ngườ? chúng ta chính là cuộc đờ?. Các bạn nên nhớ trong ngườ? chúng ta có dòng máu của đất nước V?ệt Nam, đó chính là những thử thách mà chúng ta phả? vượt qua những thử thách đó và cuộc sống.

Lý tưởng sống cao đẹp và lòng can đản và ý chí của Thanh N?ên V?ệt Nam chúng ta phả? học tập theo Đạ? Tướng Võ Nguyên G?áp. Bác như đó là hình ảnh của mục t?êu, làm động lực. Chính những lý tưởng đó đã g?úp dân tộc ta toàn thắng và g?ành lạ? Độc Lập Tự Do của Tổ Quốc và ch?ến dịch Hồ Chí M?nh G?ả? Phóng Sà? Gòn(4/1975). Bác đang trang bị lòng can đảm, và ý chí của mình. Nếu không lòng can đảm và chí, đất nước ta vẫn là sự nô lệ. Thanh n?ên càng ngày phả? có ý chí cao đẹp và lòng can đảm của mình. Vì Thanh n?ên là chủ nhân của đất nước sau này. Nếu đất nước V?ệt Nam có những con ngườ? sống buông thả không có mục đích sống trong tương la?, không dám phát tr?ển và nghị lực. Mọ? Thanh N?ên hãy đứng lên, hãy thể h?ện sự nh?ệt huyết, ý chí và lòng can đảm của mình, để xây dựng lạ? một đất nước cao đẹp. Hãy b?ết rằng: Đất Nước V?ệt Nam có những con ngườ? dám đương đầu và khó khăn. Không b?ết yêu thương, trước những khó khăn, đánh thấp bản thân mình, thử hỏ? có a? dám đương đầu đầu tư vào V?ệt Nam không và những ngườ? có tà? năng nhưng quá kém về nhân cách.

Thanh N?ên V?ệt Nam hãy học tập Bác, vì Bác là những t?nh hoa của dân tộc. Học theo Bác sau này những dùng bản chất cao đẹp của bản thân để phát tr?ển đất nước tươ? đẹp hơn. Nhưng bây g?ờ Đạ? Tướng Võ Nguyên Gíap đã sông ở tuổ? 103 cả đất nước đau thương, mát mác, của những ch?ến sĩ hy s?nh trên con đường ch?ến đấu hãnh d?ện của dân tộc V?ệt Nam. Đất Nước V?ệt Nam, toàn dân V?ệt Nam đã b?ết Bác đã sống thọ lâu nhưng sao trong lòng thấy man mác:

“Mùa Thu lặng lẽ lá vàng rơ?
Cả Nước T?ếc Thương T?ễn Một Ngườ?”.

Bác đã b?ết bao lần ra đ?, nhưng lần này là khác, không phả? là xông pha ra ch?ến trường, mà thực ra Bác đã đ? về cõ? vình hằng. Sự ra đ? mất mát của ngườ? dân V?ệt Nam, có hàng chục tr?ệu ngườ? trên khắp đất nước, thế g?ớ? mang trá? t?m V?ệt Nam hướng về Bác. Là một tướng huyền thoạ?, Bác luôn là con ngườ? V?ệt Nam mà nhân dân ta vẫn mong đợ?. Bác là một học trò của Hồ Chí M?nh. Những nước mắt, đau khổ của ngườ? dân, đồng bào trên khắp cả nước, khóc tràn ngập trong t?m ta như một ngườ? thân của mình đã ra đ? vậy. Hãy cố gắng đứng lên học tập thất tốt sau này phát tr?ển đất nước v?ệt nam tươ? đẹp, và làm theo gương Bác. Ở đâu đó, Bác vẫn luôn theo chúng ta Từng bước đ? trên con đường của chúng ta.
Sống sao để như Bác về vớ? cõ? Vĩnh hằng và cách thanh thản đó.


Tác g?ả: Nguyễn Phùng Dương (phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-guong-sang-cua-dan-toc-a7755.html