Tam Quốc: Ba người duy nhất khiến Tào Tháo thực sự khiếp sợ


Thứ 3, 19/01/2021 | 14:00


Cùng sự kiện

Táo Tháo được thiên hạ kính nể nhưng vẫn phải kiêng dè những vị danh tướng này.

Táo Tháo được thiên hạ kính nể nhưng vẫn phải kiêng dè những vị danh tướng này.

Tào Tháo là một cái tê vang dội thời kỳ kim qua thiết mã, một quân chủ kiệt xuất khiến người người run sợ. Uy phong lẫy lừng là vậy nhưng vị hùng chủ này vẫn kiêng kể ba danh tướng này.

Tào Tháo vẫn kiêng kể ba danh tướng này.

Quan Vũ

Quan Vũ là người đứng đầu Ngũ Hổ tướng của nhà Thục. Sự tài năng, dũng mãnh của Quan Vũ khiến tìm đủ mọi cách để thuyết phục vị Quan tướng quân này bỏ Lưu Bị đi theo mình. Dù được dụ đỗ bằng phủ đệ riêng, mỹ nhân, ngựa quý cũng không thể lay chuyển lòng trung thành của Quan Vũ.

Trong trận chiến Phàn Thành, Quan Vũ đã tận dụng mưu trí, sử dụng lợi thế mưa lớn để nhấn chìm quân địch, giết chết Bàng Đức, bắt giữ Vu Cấm, trận đánh uy lực khiến tất cả khiếp sợ

Nếu không sự trở mặt của Đông Ngô thì có lẽ đại nghiệp của Tào Tháo đã phải sụp đổ dưới tay Quan Vũ.

Nếu không sự trở mặt của Đông Ngô thì có lẽ đại nghiệp của Tào Tháo đã phải sụp đổ.

Mã Siêu

Mã Siêu là con trai của Mã Đằng, ông là một dũng tướng nổi danh lẫy lừng.

Mã Siêu đã nhiều lần từ chối lời chiêu mộ của Tào Tháo. Khi cha bị Tào Tháo giết chết, Mã Siêu kế thừa đại nghiệp, quyết tâm báo thù. Quân Tây Lương Mã Siêu đã nhiều lần khiến đại quân Tào Tháo khốn đốn trong kế hoạch thống nhất phương Bắc.

Sau này, Tào Tháo phải dùng kế y gián Mã Siêu với Hàn Toại khiến Mã Siêu dứt áo ra đi, quy phục Trương Lỗ.

Sau này, Tào Tháo phải dùng kế y gián Mã Siêu với Hàn Toại khiến Mã Siêu dứt áo ra đi, quy phục Trương Lỗ.

Chu Du

Chu Du thực sự là một nhân vật kỳ tài, một nhân vật cởi mở, khí phách hơn người. Trước khi phẫn uất mà chết, Chu Du đã nói: "Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng". Tuy nhiên trong sử sách, cái chết của Chu Du không hề liên quan đến Gia Cát Lượng.

Chu Du là một vị tướng tài, một quân sư giỏi chiến thuật, được mô tả rõ ràng qua trận chiến Xích Bích. Nhờ phân tích chính xác và lựa chọn hợp lý, dù quân ít hơn Tào nhưng Chu Du đã đại thắng trên "sân nhà", đây cũng là một trong những thất bại tủi hổ nhất của Tào Tháo.

Nhờ phân tích chính xác và lựa chọn hợp lý, dù quân ít hơn Tào nhưng Chu Du đã đại thắng

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-quoc-ba-nguoi-duy-nhat-khien-tao-thao-thuc-su-khiep-so-a353150.html