Tam Quốc Diễn Nghĩa: 2 câu nói ẩn chứa triết lý thâm sâu nhất của Gia Cát Lượng


Thứ 3, 16/02/2021 | 12:45


Cùng sự kiện

Khổng Minh nổi tiếng thần cơ diệu toán, là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất thời Tam Quốc. Ông đã để lại những câu nói ẩn chưa triết lý thâm sâu, là bài học cho

Khổng Minh nổi tiếng thần cơ diệu toán, là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất thời Tam Quốc. Ông đã để lại những câu nói ẩn chưa triết lý thâm sâu, là bài học cho thế hệ muôn đời sau.

Gia Cát Lượng đã để lại hai câu nói nổi tiếng khiến người người nể phục, người người thương cảm:

"Cúc cung tận tuy, đến chết mới thôi"

Khi Gia Cát Lượng nói "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" là khi ông biết sự nghiệp phò tá Lưu Bị thống nhất giang sơn là điều không thể, rồi sau đó ông chết ở gò Ngũ Trượng.

Gia Cát Lượng đã phò tá nhà Thục Hán cho đến lúc chết, đó hoàn toàn không phải ngu trung, mà thực chất, Gia Cát Lượng thấu hiểu mệnh trời và sứ mệnh của chính mình. Ông biết giúp Lưu Bị thắng lợi là điều không có khả năng, ông chỉ có thể gắng sức trung thành cho đến hơi thở cuối cùng mà thôi.

Gia Cát Lượng đã phò tá nhà Thục Hán cho đến lúc chết, đó hoàn toàn không phải ngu trung, mà thực chất, Gia Cát Lượng thấu hiểu mệnh trời và sứ mệnh của chính mình.

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"

Gia Cát Lượng từng bước cẩn thận, tính toán kĩ lưỡng kế sách phạt Ngụy nhưng vẫn thất bại. Ông dẫn dắt cha con Tư Mã Ý vào trong cốc, đồng thời dùng củi khô và bó đuốc lấp miệng hang, mục đích phóng hỏa và cho mìn nổ cùng một lúc, ép chế cha con Tư Mã Ý.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mư như trút nước rớt xuống, cha con Tư Mã Ý bảo toàn được tính mạng. Gia Cát Lượng chỉ còn biết cách ngửa mặt lên trời than trách: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng ép!".

Dù có tài năng đến đâu, tinh thông sách lược đến đâu cũng không thể địch lại ý trời. Bởi vậy có thể thấy được, sự cố gắng của con người chỉ đạt đến một trình độ nhất định, còn lại yếu tố "thiên thời địa lợi nhân hòa" mới quyết định mấu chốt thành bại cuối cùng.

Gia Cát Lượng từng bước cẩn thận, tính toán kĩ lưỡng kế sách phạt Ngụy nhưng vẫn thất bại.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-quoc-dien-nghia-2-cau-noi-an-chua-triet-ly-tham-sau-nhat-cua-gia-cat-luong-a355826.html