Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 nhân vật có thể sống sót khi đơn đấu với Lữ Bố, có người còn chiếm thượng phong


Thứ 5, 12/11/2020 | 14:00


Cùng sự kiện

Trong lịch sử vẫn còn bốn nhân vật từng giao đấu một chọi một với Lữ Bố mà có thể sống sót trở về, trong đó có một người còn khiến Lữ Bố cảm thấy sợ hãi.

Trong lịch sử vẫn còn bốn nhân vật từng giao đấu một chọi một với Lữ Bố mà có thể sống sót trở về, trong đó có một người còn khiến Lữ Bố cảm thấy sợ hãi.

Rất ít người có dám đơn thương độc mã khiêu chiến Lữ Bố mà bảo toàn được tính mạng. Dù vậy trong lịch sử vẫn còn bốn nhân vật từng giao đấu một chọi một với Lữ Bố mà có thể sống sót trở về, trong đó có một người còn khiến Lữ Bố cảm thấy sợ hãi.

Công Tôn Toản

Ông là chủ công đầu tiên của danh tướng Triệu Vân, sở hữu đội thiết kị "Bạch mã nghĩa tùng" vô cùng lợi hại.

Khi Lữ Bố khiêu chiến quần hùng tại Hổ Lao quan, mãnh tướng này chỉ cần 3 hiệp đã chém chết Phương Duyệt, tiếp đó đoạt mạng Mục Thuận trong nháy mắt. Sau đó, Công Tôn Toản thúc ngựa ứng chiến, vô cùng dũng mãnh nhưng chẳng thể làm gì được Lữ Bố. Dưới sự giúp đỡ của Trương Phi, Công Tôn Toản sau đó mới có thể tháo chạy thành công.

Hứa Chử

Hứa Chử nổi tiếng với sức khỏe phi thường. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ loạn lạc, nhiều quân cướp nổi dậy cướp bóc. Hứa Chử tập hợp họ hàng, khách khứa dựng dinh lũy chống lại quân cướp. Hơn 1 vạn quân cướp từ Cát Bì, Nhữ Nam đến đánh vùng quê ông. Hứa Chử cùng các thủ hạ ra sức chiến đấu nhưng lực lượng ít ỏi, bắn hết tên đạn. Ông hạ lệnh cho toàn thể người dân, cả già trẻ trai gái cùng xung trận, khuân đá lớn chất đầy 4 góc dinh lũy. Sau đó tự ông vác đá lớn ném địch. Quân cướp nhiều người bị trúng đá chết tan xác nên sợ hãi không dám lại gần. 

Sau này, khi Tào Tháo truy kích quân cướp, tướng cướp chạy vào chỗ Hứa Chử. Hứa Chử bắt được, nhưng không nộp cho Điển Vi mà còn đánh nhau với Điển Vi. Tào Tháo phải dùng kế bắt sống ông và dụ hàng, ông mới quy phục.

Trong cuộc chiến ngăn chặn quân Tây Lương của Tào Tháo, Hứa Chử đã có dịp đọ sức với Lữ Bố ở Bộc Dương, hai bên sau hơn 20 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Lúc này Tào Tháo sợ Hứa Chử bị thương, nên phái thêm 5 viên tướng khác đến giúp Hửa Chử, Lữ Bố sau đó mới chịu rút lui.

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn góp công rất lớn trong những trận đánh với Lưu Bị, Tôn Quyền và Lữ Bố. Năm xưa sau khi Quan Vũ qua năm ải chém 6 tướng, Hạ Hầu Đôn là đối thủ cuối cùng của Quan Vũ. Hai bên giao đấu mấy mươi hiệp không phân thắng bại. Trận đấu phải dừng lại mà chưa có kết quả khi sắc lệnh thả Quan Vũ của Tào Tháo truyền đến.

Năm 198, Lữ Bố đem quân đánh Hạ Bì, dù đánh không lại Lữ Bố nhưng dũng khí của Hạ Hầu Đôn có thể nói áp đảo hoàn toàn.

Cũng trong trận chiến này, Hạ Hầu Đôn bị tướng của đối phương là Tào Tính - bộ tướng của Lữ Bố phục kích dùng cung bắn trúng vào mắt trái. Hạ Hầu Đôn cắn răng chịu đau, lấy tay rút mũi tên, kéo luôn cả con ngươi mắt ra rồi đưa vào miệng mình mà nuốt.

Tào Tính vì quá bất ngờ và kinh hãi trước sự việc như vậy, chưa kịp định thần thì bị Hạ Hầu Đôn thúc ngựa xông đến đâm chết. Sau trận chiến này ông mất đi một con mắt nên vì thế mới có biệt danh là "Manh Hạ Hầu"

Điển Vi

Điển Vi có sức khỏe hơn người, võ công vô cùng lợi hại với 2 cây đoản kích tay, loại vũ khí rất ít người sử dụng, nhất là trên chiến trường.

Tại cuộc chiến ở Bộc Dương năm 194, Điển Vi dịp chạm trán với đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Dù trận đầu chỉ diễn ra trong mười mấy hiệp nhưng không ít lần Điển Vi chiếm thượng phong khiến Lữ Bố vô cùng kinh ngạc.

Khi Lữ Bố cho quân vây áp 3 mặt, quân Tào giao chiến chục lần vẫn không thể giải vây. Tào Tháo lúc này buộc phải lập một đội quân cảm tử để mở đường máu, và Điển Vi là người nhận trọng trách.

Ông bảo lính mặc nhiều lớp áo giáp, không mang khiên đỡ mà chỉ cầm trường thương và đoản kích ra trận. Điển Vi lệnh cho quân cảm tử lao lên bất chấp quân Lữ Bố bắn tên như mưa. Khi chỉ còn cách quân Lữ Bố 5-10 bước, Điển Vi hạ lệnh cho quân cảm tử ném thương và kích vào quân Lữ Bố. Riêng Điển Vi cầm hơn 10 cây đoản kích ném ra, khiến Lữ Bố hoảng sợ phải lui quân. Tào Tháo nhân đó mang quân ra mở đường chạy thoát.

Hoa Vũ (Theo Sohu)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-quoc-dien-nghia-4-nhan-vat-co-the-song-sot-khi-don-dau-voi-lu-bo-co-nguoi-con-chiem-thuong-phong-a345852.html