Tam Quốc Diễn Nghĩa: Đổng Trác cũng có "Ngũ hổ tướng", khiến 18 lộ chư hầu dù liên minh với nhau nhưng vẫn phải bất lực


Thứ 7, 26/09/2020 | 01:00


Cùng sự kiện

Để có thể dễ dàng thao túng quyền lực của Hán thất, Đổng Trác ngoài đội quân Tây Lương tinh nhuệ cũng còn có trong tay "Ngũ hổ tướng" cho riêng mình.

Để có thể dễ dàng thao túng quyền lực của Hán thất, Đổng Trác ngoài đội quân Tây Lương tinh nhuệ cũng còn có trong tay "Ngũ hổ tướng" cho riêng mình.

Nhờ có đội quân Tây Lương thiện chiến và 5 mãnh tướng dưới trướng mà Đổng Trác có thể dễ dàng chi phối chính quyền nhà Hán.

Nhắc đến hổ tướng thời Tam Quốc, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Ngũ hổ tướng nhà Thục Hán gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung.

Thế nhưng, để có thể dễ dàng thao túng quyền lực của Hán thất, Đổng Trác ngoài đội quân Tây Lương tinh nhuệ cũng còn có trong tay "Ngũ hổ tướng" cho riêng mình.

Quách Tị

Quách Tị.

Quách Tị vốn là một mã tặc, vì giỏi dụng binh mà được Đổng Trác thu nhận làm tướng lĩnh dưới trướng. Lúc công đánh Trường An, Quách Tị từng giao đấu với Lữ Bố. Sau khi chiếm được Trường An thì cùng với Lý Giác cai trị chính quyền. Khả năng tác chiến của Quách Tị được đánh giá không thua kém Lý Giác. Quách Tị sau lại bị chính bộ tướng của mình là Ngũ Tập sát hại.

Lý Giác

Lý Giác.

Lý Giác cũng là một tướng lĩnh kiệt xuất thời cuối Đông Hán. Cùng thời đại đó, Lưu Ngải từng nhận xét rằng cả về dụng binh lẫn mưu kế Tôn Kiên đều không bằng Lý Giác. Sau khi Đổng Trác bị giết, Lý Giác cùng với Quách Tị và một số bộ tướng cũ công chiếm Trường An, đánh đuổi Lữ Bố, giết Vương Doãn, chi phối triều chính đại quyền. Sau Tào Tháo dựa trên danh nghĩa triều đình thảo phạt Trường An, Lý Giác bại trận và bị chu di tam tộc.

Từ Vinh

Từ Vinh. Ảnh minh họa

Từ Vinh là một tướng lĩnh ưu tú vào những năm cuối thời Đông Hán, giai đoạn này cũng là khoảng thời gian huy hoàng của ông. Từ Vinh từng đánh bại Tào Tháo ở Biện Thủy, đánh bại Tôn Kiên ở Lương Đông, đồng thời bắt sống Thái thú Dĩnh Xuyên là Lý Mân. 

Hoa Hùng

Hoa Hùng.

Hoa Hùng là đô đốc trong quân doanh của Đổng Trác, là một tướng lĩnh chủ lực mà Đổng Trác trông cậy. Sau trong cuộc chiến chống Đổng Trác của liên minh chư hầu, Hoa Hùng tử trận trong cuộc đối đầu với Tôn Kiên.

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" mô tả Hoa Hùng thân cao 9 thước, tướng mạo oai phong. Tại hồi 5 của tiểu thuyết, Hoa Hùng đã chém liền mấy tướng, ngắn bước tiến quân của liên minh 18 lộ chư hầu do Tôn Kiên thống lĩnh. Sau phải nhờ đến Quan Vũ "ôn tửu trảm Hoa Hùng", liên minh mới có thể lấy lại được sĩ thế.

Lữ Bố

Video: Lữ Bố đại chiến Lưu-Quan-Trương. Nguồn: Youtube

Chẳng cần nói nhiều, Lữ Bố đơn giản là chiến tướng số 1 Tam Quốc. Đường thời người ta hay nói: "nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố". Đổng Trác có thể ngang nhiên hoành hành chính là bởi có Lữ Bố ngày đêm bên cạnh bảo vệ.

Lữ Bố tự Phụng Tiên, là một nhân vật quan trọng trong lịch sử. Nhờ có sức khỏe hơn người, giỏi võ nghệ và bắn cung mà được binh sĩ trong quân đội gọi là Phi hổ tướng quân.

Hoa Vũ (Theo Sohu)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-quoc-dien-nghia-dong-trac-cung-co-ngu-ho-tuong-khien-18-lo-chu-hau-du-lien-minh-voi-nhau-nhung-van-phai-bat-luc-a340323.html