Tam quốc diễn nghĩa: Vì Sao Quan Vũ nhất quyết không theo Tào Tháo dù được khoản đãi không bạc?


Thứ 4, 03/02/2021 | 06:00


Có 2 lý do khiến Quan Vũ vẫn một mực không theo Tào Ngụy dù được Tào Tháo ra sức lôi kéo.

Có 2 lý do khiến Quan Vũ vẫn một mực không theo Tào Ngụy dù được Tào Tháo ra sức lôi kéo.

Người đọc Tam quốc diễn nghĩa vẫn thường đặt ra câu hỏi, tại sao Quan Vũ không chấp đi theo một người kiệt xuất như Tào Tháo, chưa kể Tào Tháo từng có ơn với Quan Vũ.

Tào Tháo ra sức chiêu mộ Quan Vũ nhưng không thành.

Đầu tiên, nếu không nhắc đến quan hệ "kết nghĩa đào viên" với Lưu Bị, việc Quan Vũ nhất quyết không gia nhập tà doanh có lẽ một phần do ông biết mình khó có thể nổi bật ở nơi này.

Điển Vi là cận về của Tào Tháo, việc người một có tính đa nghi như Tào Tháo chọn lựa thành thân cận chứng tỏ Tào Tháp tin tưởng tuyệt đối với ông. Võ lực của ông cũng được dân gian ca ngợi là "Nhất Lữ, nhị Triệu, tam Điển Vi, tứ Quan, ngũ Mã, lục Trương Phi". Trong thứ tự này, hùng tướng như Quan Vũ vẫn xếp sau Điển Vi một bậc.

Quan Vũ dù xuất thân thấp kém nhưng lại thích đọc "Xuân thu", đại nghĩa theo đuổi cả đời là giúp nhà Hán lưu danh thiên cổ. Việc Quan Vũ chọn kề vai sát cánh với Lưu Bị một phần là do tình nghĩa huynh đệ, nhưng mục đích sau cùng là chung sức chấn hưng nhà Hán, đưa nhà Hán lưu danh sử sách.

Việc Quan Vũ chọn kề vai sát cánh với Lưu Bị một phần là do tình nghĩa huynh đệ, nhưng mục đích sau cùng là chung sức chấn hưng nhà Hán, đưa nhà Hán lưu danh sử sách.

Quan Vũ với người đời chính là hiện thân của lòng trung thành, điều này cũng đã được tác giả La Quán Trung nhấn mạnh trong tác phẩm. Lòng trung thành với đất nước của ông lớn hơn rất nhiều so với ân nghĩa của Tào Tháo dành cho bản thân ông. Bởi vậy, Quan Vũ đã chọn phò tá Lưu Bị - người anh em kết nghĩa, cũng là hậu duệ của Hán Thất.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-quoc-dien-nghia-vi-sao-quan-vu-nhat-quyet-khong-theo-tao-thao-du-duoc-khoan-dai-khong-bac-a354900.html