Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo chỉ dám xưng Vương mà không dám xưng Đế?


Thứ 2, 14/10/2019 | 01:00


Cùng sự kiện

Mặc dù chiếm giữ đại quyền nhà Hán, nhưng Tào Tháo cuối cùng chỉ dám xưng Vương mà không thể phế Hán xưng Đế.

Mặc dù chiếm giữ đại quyền nhà Hán, nhưng Tào Tháo cuối cùng chỉ dám xưng Vương mà không thể phế Hán xưng Đế.

Dù chiếm giữ đại quyền nhưng Tào Tháo chỉ dám xưng Vương mà không dám xưng Đế.

Tào Tháo có muốn xưng Đế hay không? Đáp án chắc chắn là có. Là một loạn thế gian hùng, không ai không ôm mộng bá vương. Vào những năm Tào Tháo cuối đời, Tôn Quyền còn viết thư khuyên ông xưng đế, nhưng vì sao Tào Tháo vẫn chỉ dừng lại ở chức Ngụy Vương? Thực ra sau khi xưng Vương, Tào Tháo đã đã gặp rất nhiều biến cố, thậm chí rất nhiều lần suýt mất đi tính mạng.

Sau khi xưng Vương, Tào Tháo gặp phải rất nhiều trắc trở và thất bại, thậm chí nhiều lần suýt chút nữa đã không giữ được tính mạng. Gây ảnh hưởng trực tiếp nhất đến Tào Tháo chính là nội bộ xuất hiện chia rẽ.

Tuân Úc - quân sư số 1, cánh tay phải trong chiến dịch bình định phương Bắc của Tào Tháo không chấp nhận được việc Tào Tháo tự ý xưng Vương. Cuối cùng Tuân Úc bị Tào Tháo ép chết, tuy nhiên trong Tào doanh người giống như Tuân Úc chiếm không phải số ít.

Nhiều công thần như Tuân Úc không hài lòng việc Tào Tháo tự ý xưng Vương.

Ngoài ra gần như mọi việc của Tào Tháo đều diễn ra không thuận lợi. Xưng Vương không lâu, Tào Tháo quyết định đem quân phạt Ngô, kết quả Tào quân nhiễm dịch bệnh, buộc phải rút lui, và sau đó còn bị Lưu Bị chiếm mất Hán Trung.

Hứa Xương Cảnh Kỳ năm thứ hai, Vĩ Hoảng tạo phản, giết chết Vương Tất - người được cài bên cạnh Hán Hiến Đế, thậm chí trong Hứa Xương còn có người muốn "ép Thiên Tử đánh Ngụy, đón Lưu Bị ở phía Nam", may thay Hạ Hầu Đôn kịp giúp Tào Tháo bình định phản loạn.

Một loạt những trắc trở như vậy không khỏi khiến cho Tào Tháo quan ngại về việc bản thân xưng Vương. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Năm công nguyên 218, 2 tướng lĩnh trấn giữ Uyển Thành là Hầu Âm và Vệ Khai cũng phản bội Tào Tháo, đồng thời bọn họ liên hệ với Quan vũ, nghênh đón Quan Vũ phạt Bắc, vì thế mà mới có trận chiến Phàn Thành sau này.

Kể từ khi xưng Vương, Tào Tháo hành sự luôn gặp trắc trở.

Năm thứ hai kể từ khi Tào Tháo xưng Vương, Lưu Bị chém chết Hạ Hầu Uyên ở Định Quân Sơn, Tào Tháo buộc phải tiến về Hán Trung, cùng Lưu Bị sống chết một trận, kết quả đại bại chạy về phương Bắc.

Có thể nói sau khi Tào Tháo xưng Vương gần như đánh trận nào thua trận đó, bên trong lại có phản loạn, vậy thì làm sao mà dám nghĩ đến chuyện xưng Đế, cho dù ông có muốn nhưng thực chẳng dám. Tào Tháo không dám thừa nhận điều này nên luôn thể hiện rằng bản thân luôn vì Hán Thất, không phải chân mệnh thiên tử, chỉ có thể làm một Châu Văn Vương mà thôi.

Tuy nhiên Tào Tháo vẫn là người nhìn xa trông rộng, nằm rõ thời cục, ông vẫn ngầm xây dựng một nền móng cơ bản vững chắc làm bàn đạp cho Tào Phi có thể phế Hán xưng Đế, thiên hạ của Hán Thất cuối cùng vẫn là rơi vào tay gia tộc họ Tào.

Hoa Vũ (Theo Sohu)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tam-quoc-dien-nghia-vi-sao-tao-thao-chi-dam-xung-vuong-ma-khong-dam-xung-de-a296758.html