Tân Thứ trưởng của Bộ TT&TT là cán bộ tuyên giáo kỳ cựu


Thứ 7, 25/01/2014 | 02:28


(ĐSPL) - Ông Trương Minh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - một cán bộ tuyên giáo kỳ cựu đã trở thành Thứ trưởng thứ 5 của Bộ TT&TT.

(ĐSPL) - Ông Trương M?nh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên g?áo Trung ương - một cán bộ tuyên g?áo kỳ cựu đã trở thành Thứ trưởng thứ 5 của Bộ Thông t?n và Truyền thông.

Theo Quyết định số 176/QĐ-TTg (ngày 22/1) của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương M?nh Tuấn g?ữ chức Thứ trưởng Bộ Thông t?n và Truyền thông kể từ ngày ký.

Ông Trương M?nh Tuấn - Thứ trưởng thứ 5 của Bộ Thông t?n và Truyền thông.

Ông Trương M?nh Tuấn s?nh năm 1960, trình độ T?ến sĩ, là cán bộ tuyên g?áo kỳ cựu. Trước kh? được bổ nh?ệm g?ữ chức Thứ trưởng Bộ Thông t?n và Truyền thông, ông Trương M?nh Tuấn đã trả? qua các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên g?áo Trung ương tạ? thành phố Đà Nẵng; G?ám đốc Trung tâm Thông t?n công tác tuyên g?áo, Ban Tuyên g?áo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên g?áo Trung ương.

Như vậy, ông Tuấn là t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/uy-ban-k?em-tra-trung-uong-nh?eu-can-bo-cap-cao-co-khuyet-d?em-a10190.html">quan chức cao cấp thứ ha? của Bộ xuất thân từ ngành tuyên g?áo. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trước đây cũng từng là Phó Ban Tuyên g?áo Trung ương. Ông Nguyễn Văn Nên cũng là một cựu phó ban Tuyên g?áo đã được Quốc hộ? phê chuẩn vào chức Bộ trưởng, Chủ nh?ệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 11/2013.

Ông Trương M?nh Tuấn là Thứ trưởng thứ 5 của Bộ Thông t?n và Truyền thông. Từ 22/1, cơ cấu lãnh đạo, Bộ Thông t?n và Truyền thông có một Bộ trưởng là ông Nguyễn Bắc Son cùng 5 Thứ trưởng là các ông: Lê Nam Thắng, Trần Đức La?, Nguyễn M?nh Hồng, Nguyễn Thành Hưng và Trương M?nh Tuấn.

K.L

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tan-thu-truong-cua-bo-tttt-la-can-bo-tuyen-giao-ky-cuu-a19420.html