Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm nhập lậu


Thứ 6, 21/12/2018 | 08:46


Yêu cầu các Đội Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc...

Yêu cầu các Đội Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 1271/TCQLTT-CNV ngày 10/12/2018 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm nhập lậu, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Quyền Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường.

Cơ quan chức năng tiêu hủy trứng gia cầm nhập lậu

Cụ thể, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường... kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường.

Phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Thú y, Y tế kiểm tra, kiểm soát các chợ đầu mối, các trung tâm, cơ sở tập trung giết mổ gia cầm để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và các tác hại, nguy cơ lây lan dịch bệnh của việc sử dụng gia cầm, trứng gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Thường xuyên báo cáo kết quả kiêm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm gửi về Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội  theo chế độ báo cáo định kỳ để tổng hợp.

Trần Hải

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tang-cuong-kiem-tra-kiem-soat-chong-buon-ban-van-chuyen-gia-cam-trung-gia-cam-nhap-lau-a256011.html