Tăng lương trong thời kỳ khủng hoảng: Chuyện nhỏ!


Thứ 5, 05/09/2013 | 08:08


Muốn được tăng lương trong thời kỳ khủng hoảng, bạn cũng cần thể hiện những cố gắng vượt trội của bản thân, chứng tỏ mình thực sự nổi bật hơn các đồng nghiệp khác.


Theo c&oc?rc;ng ty nh&ac?rc;n sự và tư vấn nhóm Aon Hew?tt, trong năm 2013, trung b&?grave;nh mỗ? vị tr&?acute; v?ệc làm có thể được tăng lương th&ec?rc;m 3\%, các vị tr&?acute; quản lý sẽ tăng cao hơn một chút. Con số này được co? là kh&oc?rc;ng đáng kể, chỉ như lát cắt nhỏ. Nhưng thực tế, trong đ?ều k?ện suy thoá? k?nh tế như h?ện nay, đ&ac?rc;y là nỗ lực đáng kể của các chủ doanh ngh?ệp, c&oc?rc;ng ty dành cho nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n của m&?grave;nh.

Tuy nh?&ec?rc;n, muốn được tăng lương trong thờ? kỳ khủng hoảng, bạn cũng cần thể h?ện những cố gắng vượt trộ? của bản th&ac?rc;n, chứng tỏ m&?grave;nh thực sự nổ? bật hơn các đồng ngh?ệp khác. Để dễ dàng thực h?ện được đ?ều đó, bạn n&ec?rc;n tham khảo những b&?acute; quyết sau:

Có mặt sớm ở c&oc?rc;ng ty mỗ? ngày

Bạn cần t&?acute;ch cực hơn trong c&oc?rc;ng v?ệc, và một trong những cách thể h?ện là "đến sớm về muộn".

"Đến sớm về muộn" là một cách thể h?ện sự t&?acute;ch cực trong c&oc?rc;ng v?ệc của bạn - (Ảnh m?nh họa).
G?ờ g?ấc có mặt ở c&oc?rc;ng ty kh&oc?rc;ng thể nó? hết được mức độ, cường độ làm v?ệc của bạn. Nhưng đ&oc?rc;? kh?, đ?ều đó cũng g&ac?rc;y ấn tượng đáng kể vớ? sếp về một nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n chăm chỉ, dành nh?ều thờ? g?an cho c&oc?rc;ng v?ệc. Nhất là kh? bạn sống ở những thành phố lớn, t&?grave;nh trạng g?ao th&oc?rc;ng tắc nghẽn xảy ra thường xuy&ec?rc;n th&?grave; sự có mặt sớm ở c&oc?rc;ng ty là một dấu ấn tốt đẹp.

Kh&oc?rc;ng k&ec?rc;u ca, phàn nàn

Th&oc?rc;ng thường, mo? ngườ? vẫn hay phàn nàn hoặc có những ý k?ến t?&ec?rc;u cực về một vấn đề nào đó của c&oc?rc;ng ty. Tuy nh?&ec?rc;n, bạn n&ec?rc;n b?ết rằng, kh&oc?rc;ng có vị sếp nào th&?acute;ch nghe những lờ? k&ec?rc;u ca, chỉ tr&?acute;ch cả, họ chỉ muốn b?ết về những g?ả? pháp tháo gỡ khó khăn bạn đưa đến cho c&oc?rc;ng ty.

V&?grave; vậy, đừng để bị cuốn theo các đồng ngh?ệp mà h&at?lde;y tách m&?grave;nh ra khỏ? họ, đưa ra những ý tưởng mang t&?acute;nh x&ac?rc;y dựng và chủ động trao đổ? vớ? sếp một cách chuy&ec?rc;n ngh?ệp. Sếp sẽ nhận ra bạn th&?acute;ch hợp trong những m&oc?rc;? trường làm v?ệc t&?acute;ch cực và ở một vị tr&?acute; tốt hơn. Đương nh?&ec?rc;n, vị tr&?acute; ấy sẽ có mức lương cao hơn h?ện tạ?.

Th?ết lập mục t?&ec?rc;u cá nh&ac?rc;n

Ngườ? làm sếp lu&oc?rc;n muốn nh&?grave;n thấy nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n của m&?grave;nh có những mục t?&ec?rc;u r&ot?lde; ràng và làm v?ệc để h?ện thực hóa mục t?&ec?rc;u ấy. Đ&ac?rc;y cũng là cách thể h?ện khả năng suy nghĩ sáng tạo và những mong muốn trong c&oc?rc;ng v?ệc của bạn vớ? sếp. Tốt hơn hết bạn n&ec?rc;n v?ết ra mục t?&ec?rc;u cụ thể và theo sát nó trong một khoảng thờ? g?an nhất định. Ngoà? ra, bạn cũng n&ec?rc;n v?ết ra những g&?grave; bạn cần làm để đạt được những thành t&?acute;ch cá nh&ac?rc;n bạn mong muốn và dùng nó cho quá tr&?grave;nh phấn đấu của m&?grave;nh.


Tự đề nghị sếp g?ao th&ec?rc;m v?ệc cho m&?grave;nh

 Đừng chờ đợ? đến kỳ đánh g?á nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? cuống cuồng t&?grave;m h?ểu xem làm thế nào để ngườ? khác nghĩ tốt hơn về bạn. Thay vào đó, bạn n&ec?rc;n chủ động đề nghị quản lý trực t?ếp g?ao cho m&?grave;nh những v?ệc trong tầm tay, ngay và lu&oc?rc;n. Đ?ều này cho thấy bạn có ch&?acute; t?ến thủ, sẵn sàng học hỏ? và có tham vọng thành c&oc?rc;ng, kh&oc?rc;ng g?ống như những nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n khác chỉ chăm chăm càng &?acute;t v?ệc càng nhàn. Sếp chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt vớ? bạn và v?ệc đề xuất tăng lương chỉ là vấn đề thờ? g?an.

Sẵn sàng và t&?grave;nh nguyện

Nếu cảm thấy m&?grave;nh có đủ thờ? g?an, khả năng để nắm g?ữ th&ec?rc;m trọng trách, bạn n&ec?rc;n t&?grave;nh nguyện nhận th&ec?rc;m phần v?ệc c&oc?rc;ng ty đang cần ngườ? thực h?ện. Đ&oc?rc;? kh?, các phòng ban khác b?ệt chỉ khác nhau về bộ phận chuy&ec?rc;n trách, thể h?ện t&?acute;nh chuy&ec?rc;n ngh?ệp của c&oc?rc;ng ty chứ kh&oc?rc;ng cần phả? có chuy&ec?rc;n m&oc?rc;n đặc b?ệt. Do đó, bạn đừng ngần ngạ? khám phá bản th&ac?rc;n ở những vị tr&?acute; c&oc?rc;ng v?ệc mớ? và h&at?lde;y thể h?ện tư thế sẵn sàng đố? d?ện vớ? khó khăn để hoàn thành tốt c&oc?rc;ng v?ệc.
Tất nh?&ec?rc;n, đ?ều cuố? cùng bạn mong muốn vẫn là được sếp đánh g?á tốt hơn và để ý đến bạn nh?ều hơn trong đợt xét tăng lương sắp tớ?. Dù vậy, bạn cũng đừng nóng vộ? và tỏ ra tự đắc kh? tạo được th&ec?rc;m cơ hộ? cho m&?grave;nh. H&at?lde;y kh?&ec?rc;m tốn, học hỏ? và thể h?ện t&?acute;nh chuy&ec?rc;n ngh?ệp trong mọ? cuộc trao đổ? vớ? sếp. Đừng b?ến m&?grave;nh thành kẻ th&?acute;ch đò? hỏ?, làm được một chút v?ệc cho c&oc?rc;ng ty đ&at?lde; quay ra đò? tăng lương ngay lập tức bở? các sếp thường rất dị ứng vớ? k?ểu ngườ? như thế.

Bạn cần nhớ rằng, sự nỗ lực là kh&oc?rc;ng bao g?ờ thừa và chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Theo Tr&?acute; thức trẻ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tang-luong-trong-thoi-ky-khung-hoang-chuyen-nho-a411.html