Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của đại gia Lê Viết Hải chốt cổ tức tiền mặt năm 2019


Thứ 5, 05/11/2020 | 07:30


Cùng sự kiện

Với 230,9 triệu cổ phiếu lưu hành, Xây dựng Hòa Bình dự kiến chi ra 69,3 tỷ đồng cổ tức, dự kiến chi trả trong quý IV/2020.

Với 230,9 triệu cổ phiếu lưu hành, Xây dựng Hòa Bình dự kiến chi ra 69,3 tỷ đồng cổ tức, dự kiến chi trả trong quý IV/2020.

Xây dựng Hòa Bình chốt cổ tức tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 3%. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC – sàn HoSE) mới đây đã công bố chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 3%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 300 đồng.

Với 230,9 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi ra 69,3 tỷ đồng cổ tức, dự kiến chi trả trong quý IV/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của HBC đạt 2.634 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ năm 2019.
Lợi nhuận gộp thu về hơn 149 tỷ đồng, giảm 45%; biên lãi gộp vẫn duy trì ở mức hơn 5%.

Lỗ từ hoạt động tài chính trong quý III ở mức 65 tỷ đồng do doanh thu tài chính không đủ bù đắp chi phí lãi vay.

Báo cáo tài chính cho thấy trong quý III, HBC đã quản trị hiệu quả chi phí kinh doanh, trong đó chi phí bán hàng giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 7 tỷ đồng trong quý III), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 33% (đạt 90 tỷ đồng trong quý III).

Khoản mục "thu nhập khác" tại báo cáo tài chính quý III của HBC bất ngờ tăng vọt lên gần 78 tỷ đồng nhờ ghi nhận hơn 74 tỷ đồng "lãi từ mua rẻ".

Nhờ đó, lợi nhuận khác của HBC đạt hơn 73 tỷ đồng, giúp tập đoàn có khoản lãi sau thuế hơn 53 tỷ đồng trong quý III.

Lũy kế 9 tháng, HBC ghi nhận doanh thu đạt 8.044,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,8 tỷ đồng.

So với kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao, doanh nghiệp hoàn thành được 64% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của HBC là hơn 15.303 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng gần 36% lên 2.594 tỷ đồng. Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm hơn 43% về 166 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn là 10.265 tỷ đồng và dài hạn 84 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của HBC vẫn ghi nhận ở mức cao, đạt hơn 11.114 tỷ đồng (giảm 13% so với đầu năm), gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/11, cổ phiếu HBC tăng 150 đồng lên 10.550 đồng/cổ phiếu.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-doan-xay-dung-hoa-binh-cua-dai-gia-le-viet-hai-chot-co-tuc-tien-mat-nam-2019-a345010.html