Tập tục mê tín dị đoan ở nước Nga


Chủ nhật, 05/01/2014 | 12:22


(ĐSPL) - Trong thế kỷ 21, ở Nga vẫn còn mê tín dị đoan. Vậy người Nga sợ điều gì và tin tưởng những gì mang lại may mắn?

(ĐSPL) - Trong thế kỷ 21, ở Nga vẫn còn mê tín dị đoan. Vậy ngườ? Nga sợ đ?ều gì và t?n tưởng những gì mang lạ? may mắn?Từ ngàn xưa, ngườ? Nga không bao g?ờ huýt sáo m?ệng trong nhà và không bao g?ờ nó? lờ? tạm b?ệt qua ngưỡng cửa.
Tập tục mê tín dị đoan ở nước Nga
Theo đà? T?ếng nó? nước Nga, nh?ều hành v? mê tín dị đoan l?ên quan đến động vật và ch?m. V?́ dụ, ch?m tu hú có thể dự đoán tuổ? thọ. Ch?m tu hú hót cúc cu bao nh?êu lần th?̀ đó là số năm bạn còn sống.Trong văn hóa Nga, nh?ều dấu h?ệu bất hạnh gắn l?ền vớ? mèo đen. Nếu mơ thấy mèo đen trước lễ G?áng s?nh, có ngh?̃a là bạn sẽ mắc bệnh. Nếu con mèo đen của ngườ? khác đến nhà của bạn th?̀ sẽ có đ?ều đau buồn. Và nếu bị  mèo đen chạy ngang qua mặt, bạn sẽ không thoát khỏ? rắc rố?. Hầu hết ngườ? Nga nhổ 3 lần qua va? trá? để tránh rắc rố? mà con mèo đen có thể mang lạ? kh? chạy ngang qua đường.Để không rơ? vào t?̀nh huống khó xử, trước kh? đ? du lịch đến Nga, ngườ? nước ngoà? nên tìm h?ểu một số mê tín dị đoan phổ b?ến nhất. Ngườ? Nga không bao g?ờ đưa t?ền trực t?ếp vào tay ngườ? khác, bở? vì các tờ t?ền chuyển năng lượng kể cả năng lượng xấu. Trong mọ? trường hợp, không được để vỏ cha? rỗng đứng trên bàn. Hành v? này có thể dẫn đến mất mát tà? ch?́nh, cũng như t?ếng huýt sáo m?ệng trong nhà. Không được b?ếu tặng dao và đồng hồ cho ngườ? Nga, cũng như không được chuyển g?ao bất cứ vật gì qua ngưỡng cửa.Nếu thấy phân ch?m trên quần áo th?̀ sắp có “của trờ? cho”. Nếu làm đổ muố? th?̀ sẽ cã? nhau, nếu làm vỡ bát đ?̃a th?̀ sẽ gặp may mắn. Còn vào đêm g?ao thừa th?̀ phả? vu? chơ? thoả? má? v?̀ ngườ? Nga cho rằng đón năm mớ? như thế nào th?̀ cả năm tớ? sẽ như vậy.Văn L?nh (sưu tầm)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-tuc-me-tin-di-doan-o-nuoc-nga-a16738.html