Tàu ngầm Hà Nội về Việt Nam tháng 11


Thứ 3, 30/07/2013 | 04:29


Tàu ngầm điện-diesel lớp Projekt 636.1 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 11/2013.

“H?ện đang khắc phục những kh?ếm khuyết và bắt đầu chuẩn bị cho phần thử ngh?ệm g?ao nhận tr&ec?rc;n bờ sẽ bắt đầu vào tháng 9. Đ&ac?rc;y là g?a? đoạn khá mất c&oc?rc;ng, bao gồm k?ểm tra tất cả các hệ thống và cơ cấu, hoàn thành toàn bộ v?ệc sơn tàu. 


t?n.vn/2013/07/30/2bfe30328a808fd5add4c5c7874dda88-Tau-ngam-HN.jpg" alt="" />
Cuố? tháng 12, dự định t?ến hành phần thử ngh?ệm g?ao nhận tr&ec?rc;n b?ển. Tháng 11, ký sơ bộ b?&ec?rc;n bản và tàu ngầm l&ec?rc;n đường về căn cứ đồn trú”, ngườ? phu trách bàn g?ao tàu Aleksandr Bely nó?.


t?n.vn/2013/07/30/ef22d8dcd623266b6947f939ab9d25bc-Tau-ngam-HN1.jpg" alt="" w?dth="450" />

Theo &oc?rc;ng Bely, “g?a? đoạn đầu t?&ec?rc;n thử ngh?ệm tàu ngầm đ&at?lde; hoàn tất vào ngày 25/12/2012. G?a? đoạn 2 thử ngh?ệm nhà máy và chạy thử đ&at?lde; t?ếp d?ễn từ ngày 16/4 đến 27/6 và d?ễn ra đồng thờ? vớ? v?ệc đào tạo. Từ ngày 4-17/7, chúng t&oc?rc;? đ&at?lde; thực h?ện và hoàn thành đầy đủ chương tr&?grave;nh thử ngh?ệm nhà nước”.


t?n.vn/2013/07/30/2e41b637fc2223f1dfd0fc0b7039a3e9-Thu-tuong-tham-Tau-ngam-Ha-No?-gan-day.jpg" alt="" />Thủ tướng thăm t?n.vn/t?mk?em-tàu ngầm.html" target="_blank">tàu ngầm Hà Nộ?


&Oc?rc;ng A. Bely nhấn mạnh rằng, “chúng t&oc?rc;? đ&at?lde; hoạt động ngoà? b?ển hơn 100 ngày đ&ec?rc;m, tàu thể h?ện khả năng đ?ều kh?ển tuyệt vờ? và hoạt động tốt của tất cả các cơ cấu”.


Tường Bách (Theo R?a/Novost?)