TBC đặt mục tiêu lãi ròng 145 tỷ đồng trong năm 2020, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 16%


Thứ 5, 12/03/2020 | 04:21


TBC đặt mục tiêu sản lượng điện cho năm nay là hơn 900 triệu KWh; tương ứng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 454 tỷ đồng và 145 tỷ đồng.

TBC đặt mục tiêu sản lượng điện cho năm nay là hơn 900 triệu KWh; tương ứng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 454 tỷ đồng và 145 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 vừa được Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) công bố, sản lượng điện mục tiêu cho năm nay là hơn 900 triệu KWh; tương ứng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 454 tỷ đồng và 145 tỷ đồng, tăng hơn 38% và 13% so với năm trước.

Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ tối thiểu 16%.

TBC đặt mục tiêu lãi ròng 145 tỷ đồng trong năm 2020. Ảnh minh họa

Được biết, tính chung cả năm 2019, doanh thu thuần Thủy điện Thác Bà đạt 297 tỷ đồng, giảm hẳn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó và mới thực hiện được gần 92% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 128,1 tỷ đồng, giảm sâu gần 38% so với năm trước đó và mới chỉ hoàn thành 93,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trong đó, tính riêng quý 4 doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ, còn 61,4 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí giá vốn chỉ giảm 10,3% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 26,6 tỷ đồng – giảm hơn 64% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản đến cuối năm của Thủy điện Thác Bà tăng 735 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 1.640 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng giá trị tài sản cố định hữu hình (từ 327 tỷ đồng lên 1.130 tỷ đồng).

Vũ Đậu (T/h)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tbc-dat-muc-tieu-lai-rong-145-ty-dong-trong-nam-2020-du-kien-chia-co-tuc-ty-le-toi-thieu-16-a314978.html