Tháng 12/2017, Bộ Nội vụ thi tuyển hai phó vụ trưởng


Thứ 4, 29/11/2017 | 12:03


Cùng sự kiện

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, thay vì thi tuyển 3 chức danh phó vụ trưởng theo kế hoạch đã định, gồm Phó Vụ trưởng các Vụ Tiền lương

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, thay vì thi tuyển 3 chức danh phó vụ trưởng theo kế hoạch đã định, gồm Phó Vụ trưởng các Vụ Tiền lương; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Hợp tác quốc tế, năm 2017, Bộ Nội vụ sẽ chỉ thi tuyển hai chức danh lãnh đạo gồm Phó Vụ trưởng các Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Hợp tác quốc tế.

Vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương chưa thực hiện thi tuyển do các ứng cử viên chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

Theo danh sách dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ vừa được Bộ Nội vụ công bố, có 9 người dự thi tuyển vào chức danh Phó Vụ trưởng các Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Hợp tác quốc tế, có 7/9 người dự tuyển là nữ.
Trong đó, chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có 5 người dự tuyển bao gồm 4 người của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là ông Lê Đạt, Trần Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Tô Thị Linh và một người của Vụ Tổ chức - Biên chế là bà Lê Thị Kim Oanh.

Chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có 4 người dự tuyển đều là cán bộ của Vụ này, gồm bà Phạm Thu Hằng, Hoàng Kim Thủy, Nguyễn Thị Kim Thảo, Trần Thị Liên Hương.

Như vậy, mặc dù đã thông báo thi tuyển rộng rãi, mở rộng ra cả các cơ quan đơn vị khác có chức danh tương đương trong cùng bộ, ban, ngành, lĩnh vực nhưng trong đợt thi tuyển này vẫn chưa có ứng viên nào ngoài Bộ Nội vụ tham gia đăng ký thi.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết, hai chức danh Phó Vụ trưởng các Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Hợp tác quốc tế sẽ được thi tuyển ngay trong tháng 12/2017.

Hiện các ứng cử viên đang viết Đề án để bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển. Chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương sẽ được tổ chức thi tuyển vào đầu năm 2018 cùng một số các chức danh khác.

Chu Thanh Vân

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thang-122017-bo-noi-vu-thi-tuyen-hai-pho-vu-truong-a211168.html