Tháng 8 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp


Thứ 7, 02/08/2014 | 03:42


(ĐSPL) - Có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam trong tháng 8 này.

(ĐSPL) - Trong tháng 8 Có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam trong tháng 8 này.

Tháng 8 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp
Vừa qua cơn bão Rammasun đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện các tỉnh Bắc Bộ vẫn đang là tháng chính của mùa mưa do vậy có khả năng xảy ra 3 đến 4 đợt mưa vừa, mưa to; cần chủ động đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía bắc.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, vào tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm (TBNN) trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn TBNN từ 0.5 đến 1.0oC.

Đối với khu vực Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn TBNN từ 0.5 đến 1.0oC. Riêng các tỉnh Nam Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5oC so với TBNN.

Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra nhận định về lượng mưa tháng 8 ở các khu vực trên cả nước.

Cụ thể,  ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 20-40\% so với TBNN. Riêng một số nơi thuộc khu vực phía tây bắc Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa dao động từ -20\% đến 20\% so với TBNN.

Khu vực Trung Bộ, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 20\% đến 50\% so với TBNN. Riêng khu vực Nam Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa dao động từ -20\% đến 20\% so với TBNN.

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa dao động từ -20\% đến 20\% so với TBNN cùng thời kỳ.