Thanh Hóa: Hiệu trưởng xúi phụ huynh "cách chức" giáo viên?


Thứ 3, 21/01/2014 | 04:06


(ĐSPL) - Đang là chủ nhiệm lớp, không vi phạm gì trong quá trình giảng dạy thì bỗng nhiên bị hiệu trưởng cho xuống dạy môn kỹ thuật khiến giáo viên bức xúc.

(ĐSPL) - Đang là chủ nh?ệm lớp, không v? phạm gì trong quá trình g?ảng dạy thì bỗng nh?ên bị h?ệu trưởng cho xuống dạy môn kỹ thuật kh?ến các g?áo v?ên và phụ huynh bức xúc vì cho rằng h?ệu trưởng trù dập cá nhân.

Trù dập cá nhân

Theo đơn phản ánh của cô g?áo Lê Thị Quý, g?áo v?ên trường t?ểu học Hợp Thắng (xã Hợp Thắng, huyện Tr?ệu Sơn, Thanh Hóa), năm học 2012 – 2013 cô được BGH nhà trường phân công chủ nh?ệm và g?ảng dạy lớp 3A đạt kết quả rất tốt. Đến năm lớp 4, phụ huynh bỏ ph?ếu 100\% tín nh?ệm cô được t?ếp tục dạy lớp 4A. Tuy nh?ên, đến khoảng cuố? tháng 10/2013 bỗng có ha? phụ huynh tên Thủy làm đơn x?n được thay g?áo v?ên chủ nh?ệm lớp 4A (lớp cô Quý đang dạy) thì được h?ệu trưởng lập tức đưa cô Quý xuống dạy môn kỹ thuật và đưa cô Yến lên phụ trách lớp không lý do.

V?ệc cô Quý không được làm chủ nh?ệm lớp 4A kh?ến nh?ều g?áo v?ên trong trường ngỡ ngàng. Nhất là v?ệc 22/24 phụ huynh của lớp 4A tỏ ra bất bình trước v?ệc thay g?áo v?ên đột ngột làm con em họ khó t?ếp thu bà? vở.

“Nếu ngay từ đầu năm học, hoặc cuố? năm mà thay đổ? g?áo v?ên thì không có vấn đề gì. Đường này tô? đã được phân công dạy ngay từ đầu năm và tô? không hề v? phạm gì, bỗng h?ệu trưởng lạ? cho tô? nghỉ phụ trách lớp g?ữa chừng vô lý như vậy”, cô Quý bức xúc nó?.

 Cô Quý bức xúc trước v?ệc làm của h?ệu trưởng.

Theo cô Quý, sở dĩ h?ệu trưởng làm tắc trách là do trù dập cá nhân. Trước đây, cô Quý và một g?áo v?ên khác cùng trường (vợ h?ệu trưởng) có xích mích vớ? nhau chuyện cá nhân, sau đó cô Quý bị h?ệu trưởng nạt và chử? bớ?. Từ đó, g?ữa h?ệu trưởng nhà trường và cô Quý luôn có sự ác cảm, thậm chí cả trù dập.

Cụ thể: Mớ? đây, kỳ th? định kỳ g?ữa học kỳ một, tất cả các lớp khác được công nhận đ?ểm, chỉ r?êng lớp 4A không được công nhận vớ? lý do kết quả đó không chính xác. Sau đó, h?ệu trưởng ra đề k?ểm định lạ? chất lượng vớ? bộ đề khó hơn để học s?nh không làm được bà? rồ? dùng kết quả này để xếp loạ? cuố? năm cho cô Quý.

T?ếp đó, kh? tổ chức th? g?áo v?ên g?ỏ? cấp trường, h?ệu trưởng công bố là th? chéo khố?, nhưng kh? th? cả 2 khố? 4, 5 chỉ có cô Quý và cô Huệ phả? th? chéo khố? nhằm gây khó dễ, còn lạ? các g?áo v?ên khác đều được th? cùng khố?…

H?ệu trưởng xú? phụ huynh làm đơn?

Trong b?ên bản họp g?ữa ban g?ám h?ệu nhà trường vớ? phụ huynh lớp 4A vào ngày 5/11/2013 nêu rõ, sau kh? có ha? phụ huynh (2 phụ huynh Thủy) của học s?nh lớp 4A làm đơn đề nghị thay đổ? g?áo v?ên chủ nh?ệm thì 22/24 phụ huynh không đồng ý.

Phụ huynh bức xúc làm đơn x?n cho cô Quý được chủ nh?ệm lạ? lớp 4A.

Trao đổ? vớ? chúng tô?, một phụ huynh (x?n được g?ấu tên) cho b?ết, họ không đồng ý thay cô Quý. Bản thân con cá? họ cũng muốn cô Quý được dạy lớp, vì nghe cháu nó? cô dạy dễ h?ểu.

“Còn v?ệc ha? phụ huynh làm đơn k?ến nghị là do hôm nọ, phụ huynh Thủy có đến từng nhà chúng tô? nó? a? muốn không cho cô Quý chủ nh?ệm lớp nữa thì theo tô? lên trường làm đơn, đây là thầy Đ?ền (h?ệu trưởng) nó? như vậy. Chúng tô? chẳng a? đ? theo làm đơn cả”, phụ huynh này cho b?ết.

Một phụ huynh khác bức xúc: “Chúng tô? gồm 22 phụ huynh có đơn kh?ếu nạ? h?ệu trưởng phả? để cô Quý dạy và chủ nh?ệm lớp 4A. Chúng tô? đã 3 lần đề nghị cô Quý được dạy đến hết năm, nhưng ông Đ?ền không cho còn thách thức phụ huynh chúng tô? đ? đâu mà k?ện cũng được”.

Trao đổ? vớ? chúng tô?, ông Lê Văn Đ?ền, H?ệu trưởng trường t?ểu học Hợp Thắng cho b?ết, ông không xú? phụ huynh làm đơn gì cả. Phân công nh?ệm vụ cho các thành v?ên trong trường là quyền của h?ệu trưởng.

Ông Đ?ền h?ệu trưởng nhà trường.

Ông Đ?ền cho b?ết thêm: “Bản thân cô Quý là g?áo v?ên dạy tốt”. Tuy nh?ên, kh? chúng tô? hỏ? dạy tốt sao lạ? phả? chuyển đột ngột g?ữa kỳ như vậy? thì ông Đ?ền không trả lờ? được và chống chế bằng câu: “Cô Quý dạy không tốt”. Kh? hỏ? không tốt chỗ nào?, ông Đ?ền cho b?ết: “Đây là vấn đề chuyên môn ngành dọc, không thể nó? được!”?.

Ông Hoàng Đình Ngoan, Phó phòng G?áo dục huyện Tr?ệu Sơn cho b?ết, chúng tô? cũng đã nhận được phản ánh của phụ huynh học s?nh về vấn đề này.

“V?ệc phân công cán bộ g?áo v?ên là quyền của h?ệu trưởng. Nhưng trường hợp của cô Quý được h?ệu trưởng phân công g?ữa chừng mà không đưa ra được lý do cụ thể thì chắc chắn có vấn đề. Về v?ệc này chúng tô? cũng sẽ yêu cầu làm rõ”, ông Ngoan nó?.

Đề nghị phòng g?áo dục huyện Tr?ệu Sơn và Sở g?áo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cần sớm vào cuộc xác m?nh đúng sa? bản chất của sự v?ệc, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Phong Trần

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-hieu-truong-xui-phu-huynh-cach-chuc-giao-vien-a19010.html