Thanh Hóa: Phê duyệt giá đất đối với quỹ đất đối ứng đợt 1 của dự án BT Bình Minh – Hải Hòa


Thứ 6, 22/09/2023 | 12:22


UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định 3263/QĐ- UBND ngày 14/9/2023 về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước dự án quỹ đất đối ứng (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn theo hình thức PPP (Hợp đồng BT) tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Theo đó khu đất được giao và cho thuê đợt 1 thuộc địa giới hành chính phường Hải Hòa có diện tích là 67.918,5 m²; trong đó: Đất ở tại đô thị: 30.531 m²; Đất chợ: 2.422 m²; 34.965,5 m² đất (đất bãi đỗ xe 1.011 m², đất giao thông 26.611,7m², đất cây xanh 2.322,6 m², đất mặt nước 4.479,2 m², đất nhà văn hóa 541 m²).

Giá đất cụ thể đối với diện tích đất ở sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB) là: 7.227.560 đồng/m². Đối với diện tích đất chợ, giá đất cụ thể sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB) là: 4.524.528 đồng/m².
Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trong điều kiện chủ đầu tư (Công ty
cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh) phải đầu tư theo dự án đầu tư, quy hoạch chi
tiết được duyệt đối với diện tích đất giao và cho thuê thực hiện dự án theo Quyết
định số 5540/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy
hoạch và Quyết định số 341/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 04/12/2022 của
Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh.
Trường hợp chủ đầu tư dự án (Công ty cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh)
xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất, xây dựng
theo quy hoạch, văn bản pháp lý liên quan thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp
ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cho phép theo quy định.

Xã hội - Thanh Hóa: Phê duyệt giá đất đối với quỹ đất đối ứng đợt 1 của dự án BT Bình Minh – Hải Hòa
Quyết định 3263/QĐ- UBND ngày 14/9/2023 về việc phê duyệt giá đất cụ thể dự án quỹ đất đối ứng (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn theo hình thức PPP (Hợp đồng BT)

Riêng  34.965,5 m² đất giao thông, đất bãi để xe, đất cây xanh, đất mặt nước, đất nhà văn hóa sẽ do Công ty cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư và bàn giao lại diện tích đất này cho UBND thị xã Nghi Sơn quản lý, sử dụng chung theo quy định của pháp luật; thời hạn hoàn thành đầu tư và bàn giao hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/12/2023.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất. Cụ thể tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu, nội dung tham mưu tại phương án giá đất cụ thể xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp NSNN dự án quỹ đất đối ứng (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa – Bình Minh, thị xã Nghi Sơn theo hình thức PPP (Hợp đồng BT) tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, theo Quyết định số 341/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 04/12/2022 của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi
Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc giao lại đất, cho Công ty cổ
phần BT Hải Hòa - Bình Minh thuê đất để thực hiện dự án quỹ đất đối ứng (đợt
1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã
Nghi Sơn theo hình thức PPP (Hợp đồng BT), công ty CP BT Hải Hòa - Bình Minh đã được giao 67.918,5 m² đất đối ứng (đợt 1) cho dự án BT đường Bình Minh Hải Hòa.

Dự án tuyến đường Hải Hòa Bình Minh là dự án trọng điểm được đầu tư theo phương thức PPP (hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư gần 540 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng là 20,76 ha với tổng chiều dài khoảng 5,855 km. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh, có trụ sở tại Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Tại quyết định số 5440/QĐ-UBND do ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - lô đất đối ứng có diện tích 55,84 ha để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trên

Lâm Ngọc

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-phe-duyet-gia-dat-doi-voi-quy-dat-doi-ung-dot-1-cua-du-an-bt-binh-minh-hai-hoa-a592181.html