Thanh Hóa: Sẽ xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại 5 Sở


Thứ 6, 03/02/2023 | 14:00


Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại 5 sở nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được xác minh trong đợt này gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh thuộc thẩm quyền xác minh của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

1

Sở Y tế Thanh Hóa là 1 trong 5 đơn vị sẽ được xác minh trong đợt này

Người có nghĩa vụ kê khai được là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Trừ các trường hợp đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Kịp thời đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Việc xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành khách quan, trung thực.

Yêu cầu Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa dự và chứng kiến việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định thành lập tổ xác minh, xây dựng kế hoạch chi tiết để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xác minh đảm bảo theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh cần chấp hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập; cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định; phối hợp với tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình tổ xác minh tiến hành xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai được xác minh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, chủ động giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Lâm Ngọc

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-se-xac-minh-tai-san-thu-nhap-nam-2023-tai-5-so-a564938.html