Thanh Hóa: Tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”


Thứ 6, 18/06/2021 | 08:54


Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạpvà tác động mạnh đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Đồng thời, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế của tỉnh vẫn cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo báo cáo của |UBND tỉnh Thanh Hóa, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 13,15% so với cùng kỳ trong đó số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 18,28%; Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 3.635,1 tỷ đồng, tăng 2,1% so cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 42.147 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước,; trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 16.485 tỷ đồng, tăng 13,5%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 5.627 tỷ đồng, tăng 11,0%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 1.262 tỷ đồng, tăng 15,2%; xăng, dầu các loại 5.751 tỷ đồng, tăng 14,4%...

yy4

Các Doanh nghiệp ở Thanh hóa đảm bảo sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch covid -19

Do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải, du lịch, công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND cấp huyện nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ổn định lao động cho các doanh nghiệp. Kết quả, luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.619 tỷ đồng, tăng 42,7%. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 3.018 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 755 tỷ đồng, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 1,9 triệu lượt khách, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Ngày khách phục vụ đạt 3,3 triệu ngày khách, tăng 43,9% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 3.602 tỷ đồng, tăng 36,2% sơ với cùng kỳ; Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 28 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lượt khách du lịch theo tour ước đạt 12,3 nghìn lượt khách, tăng 12,1% so cùng kỳ; Ngày khách du lịch theo tour đạt 38,5 nghìn ngày khách, tăng 11,7% so cùng kỳ.

Đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 24.340 người, đạt 41,3% kế hoạch năm. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trợ cấp thất nghiệp của người lao động bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 1.413 lao động theo đúng quy định (lũy kế 5 tháng đầu năm 6.871 người); 100% người lao động bị mất việc làm đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm đều được quan tâm hỗ trợ tư vấn tìm kiếm việc làm mới miễn phí.

Nhằm thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các cấp ủy, ban, sở ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 02/TU, ngày 6/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Công điện số: 08, 09, 10 của Chủ tịch UBND tỉnh; việc triển khai thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc, vừa linh hoạt, không để ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống, sinh hoạt của nhân dân; không tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, khuyến khích thay đổi hình thức tổ chức các sự kiện theo hình thức trực tuyến, phát tài liệu…; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: giảm thành phần mời tham dự, giảm thời gian tổ chức, hạn chế ăn uống tập trung, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách…

Toàn tỉnh hiện tại có 102 khu cách ly sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 10.757 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 23/5/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc thành lập thành lập 07 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoạt động của các chốt kể từ 07 giờ 00’ ngày 24/5/2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ). Mỗi chốt chia thành 03 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, tỉnh đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể, phù hợp; kịp thời kiểm tra, giám sát, cách ly và thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng F1 và F2 theo đúng quy định. Nhờ đó, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát, tạo điều kiện quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thu Phương

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-tap-trung-thuc-hien-hieu-qua-muc-tieu-kep-a504345.html