Thành Thành Công - Biên Hòa phát hành 172 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm


Thứ 4, 24/06/2020 | 03:54


Các trái phiếu này có kì hạn ba năm, lãi suất thực tế không vượt quá 6,5%/năm và hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Các trái phiếu này có kì hạn ba năm, lãi suất thực tế không vượt quá 6,5%/năm và hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) có thông báo về đợt phát hành trái phiếu vào ngày 15/6 vừa qua.   

Cụ thể, SBT thông báo đã phát hành thành công 172 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 172 tỷ đồng vào ngày 15/6 vừa qua. Các trái phiếu này có kì hạn 3 năm, lãi suất thực tế không vượt quá 6,5%/năm và hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu của trái phiếu có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông vào bất kỳ thời điểm nào sau một năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Tổ chức sở hữu toàn bộ trái phiếu trong đợt phát hành lần này là Cape Yeollim Coretrend Global Fund 1.

Thành Thành Công - Biên Hòa phát hành 172 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. Ảnh: Báo Đầu tư

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 10% so với thời điểm đầu NĐ, đạt 18.400 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ việc tăng các khoản thuộc đầu tư dài hạn như kinh doanh chứng khoán và đầu tư dài hạn như đầu tư vào công ty con, công ty liên kết...

Trên thực tế, nhằm đảm bảo tỷ suất đầu tư hiệu quả và tối đa hóa lợi ích mang lại cho cổ đông cũng như Công ty, ngoài mảng kinh doanh chính là mía đường, SBT cũng đã thực hiện tái cơ cấu danh mục, qua đó đầu tư vào các đơn vị, ngành nghề tiềm năng và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Xét đến cơ cấu nguồn vốn, việc nợ vay ngắn và dài hạn cùng giảm mạnh cũng là một điểm sáng trong bức tranh tài chính trong 9 tháng đầu NĐ, cụ thể, nợ phải trả giảm 308 tỷ đồng, tương đương giảm gần 3%, trong đó nợ ngắn hạn tăng nhẹ 1% tương đương 81 tỷ đồng; nợ vay ngắn hạn giảm 4% tương đương giảm 300 tỷ đồng. Đặc biệt nợ dài hạn cũng có những cải thiện đáng kể khi ghi nhận giảm 20% tương đương giảm 389 tỷ đồng; trong đó nợ vay dài hạn giảm 402 tỷ đồng, tương đương 22%

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-thanh-cong---bien-hoa-phat-hanh-172-ty-dong-trai-phieu-ky-han-3-nam-a328352.html