Thanh tra chỉ nhiều sai phạm tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM


Thứ 6, 03/02/2023 | 19:19


Cùng sự kiện

Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Ngày 3/2, Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ được giao của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo kết luận thanh tra, trong 3 năm (từ năm 2019 đến 2021), bên cạnh những nỗ lực, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Trong đó có nội dung giám sát hoạt động của đoàn thanh tra chưa đúng, chưa đầy đủ; không lập kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát, dẫn đến thiếu đôn đốc, nhắc nhở kịp thời những thiếu sót, vi phạm về tiến độ, trình tự, thủ tục thanh tra.

Sở chưa thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền nên dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài. Lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở, Thanh tra Sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

thanh tra chi nhieu sai pham tai so tai nguyen va moi truong tphcm
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. (Ảnh: CAND)

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tình trạng phổ biến nhất là vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại trong thời gian dài, đặc biệt là trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố giải quyết khiếu nại.

Đối với công tác giải quyết tranh chấp, tình trạng phổ biến vẫn là vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn tranh chấp. Ngoài ra, Sở còn những thiếu sót khác về trình tự, thủ tục như: ban hành văn bản trả lời công dân không đủ điều kiện thụ lý giải quyết về hình thức không thống nhất; không tham mưu UBND thành phố giải quyết tranh chấp đất đai bằng quyết định mà bằng văn bản chỉ đạo.

Nguyên nhân chủ quan là do công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, do thiếu trách nhiệm và năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế của cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Qua kết luận nêu trên, chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị và được Phó chủ tịch UBND TP.Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo. Cụ thể, giao giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ... để tăng cường nhận thức, hành động, khắc phục các tồn tại nâng cao chất lượng công việc.

Chấn chỉnh công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo kết luận thanh tra. Đặc biệt, phải có biện pháp khắc phục vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan về những thiếu sót, hạn chế, vi phạm được nêu tại kết luận, báo cáo kết quả cho UBND TP.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-tra-chi-nhieu-sai-pham-tai-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-a564945.html