Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn


Thứ 6, 24/04/2020 | 01:54


Thời điểm kiểm tra, tổng công ty chưa hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, tỉ lệ đối chiếu, xác nhận công nợ còn thấp; chưa thực hiện báo cáo về tình hình

Thời điểm kiểm tra, tổng công ty chưa hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, tỉ lệ đối chiếu, xác nhận công nợ còn thấp; chưa thực hiện báo cáo về tình hình công nợ năm 2018…

Ngày 23/4, Thanh tra TP.HCM đã có thông báo kết luận thanh tra (KLTT) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (TCT). Thời kỳ thanh tra là năm 2017, 2018.

Theo KLTT, trong 2 năm 2017, 2018, doanh thu của TCT không đạt kế hoạch UBND TP.HCM giao. Cụ thể: Năm 2017, doanh thu trong hoạt động kinh doanh của TCT là hơn 545 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm và chỉ đạt 23,33% so với thực hiện của năm 2016. Tương tự, năm 2018, doanh thu hoạt động kinh doanh của TCT là hơn 555 tỷ đồng, đạt 72,46% so với kế hoạch năm.

Trong khi đó, chi phí thực hiện trong 2 năm 2017, 2018 đều vượt lần lượt là 1,41,34% và 158,42% so với kế hoạch được UBND TP.HCM giao. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra TP.HCM còn thu hồi 54,19 tỷ đồng là số tiền lợi nhuận còn lại chưa nộp ngân sách năm 2018 sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Về quản lý công nợ, KLTT chỉ ra tại thời điểm thanh tra, TCT còn hơn 1.473 tỷ đồng nợ phải thu nhưng chưa thu hồi được, trong đó có khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia với số tiền hơn 304 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn.

Ngoài ra, TCT còn sử dụng tiền từ Qũy phúc lợi để chi…ủng hộ, tài trợ cho các đơn vị khác làm từ thiện trong năm 2017, 2018 không đúng quy định và chưa thực hiện công khai sử dụng quỹ đến toàn thể cán bộ, người lao động.

Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Ảnh: Tiền phong

Đáng chú ý, theo KLTT, TCT chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách nhà nước, dẫn đến bị Cục thuế TP.HCM phạt chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trong hai năm 2017, 2018 đã bị ngành thuế ban hành 6 quyết định cưỡng chế thuế nộp ngân sách nhà nước.

Trong khi kinh doanh bết bát, TCT rất mau mắn trong việc chi tiền hộ cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất cho các đơn vị khác.

Cụ thể: TCT đã sử dụng tiền (100% vốn nhà nước) để chi nộp tiền thuê đất, thuế đất của công ty cổ phần Hùng Vương trên 4,8 tỷ đồng, cho công ty cổ phần Địa ốc 7 trên 469 triệu đồng; đặc biệt là chi trả các chi phí thực hiện dự án chung cư Nguyễn Kim – Khu B thay cho đối tác kinh doanh là công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT.

KLTT cho rằng, việc làm này có lợi cho đối tác, mang tính rủi ro cao, có sự tùy tiện trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước và chưa phù hợp với Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, dẫn dẫn đến việc làm thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.

Ngoài ra, khi công ty Ngân Hiệp đã thực hiện góp vốn hơn 398 tỷ đồng và góp bằng tiền thu từ chia tiền bán sàn thương mại khu B chung cư Nguyễn Kim  hơn 32 tỷ đồng, TCT và kiểm soát viên chưa kịp thời kiểm tra, xử lý, chưa báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu để kịp thời chỉ đạo, xử lý… là chưa đảm bảo chặt chẽ trong công tác phòng ngừa tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

Đối với hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác: năm 2017, 2018, tổng công ty đã đầu tư tài chính tại 32 đơn vị với tổng giá trị góp vốn là 2.250,4 tỉ đồng, nhưng chỉ có 18/32 đơn vị có lợi nhuận, cổ tức được chia, còn lại 14/32 doanh nghiệp không chia lợi nhuận, cổ tức được chia.

Việc thực hiện đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2013-2015: Tổng công ty chưa thực hiện xong đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2013-2015 được UBND TP duyệt.

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán: Tính đến thời điểm thanh tra (ngày 11/4/2019), Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn chưa thực hiện xong 3/7 nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và 1 nội dung kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của tổng công ty, các đơn vị thành viên và công ty CP có vốn góp của tổng công ty: Qua thanh tra điển hình 6 dự án, gồm:

3 dự án do Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư:

(1) Dự án căn hộ Felisa Riverside tại địa chi số 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8 do Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư, có diện tích 2.697,2 m2;

(2) dự án tại địa chỉ số 557 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8 do Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư, có diện tích 1495,9 m2;

(3) dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng tại Quốc lộ 50, phường 6, quận 8, có diện tích 4606,5m2

Và 3 dự án Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn–TNHH MTV làm chủ đầu tư gồm:

(4) dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại số 257 Điện Biên Phủ, quận 3;

(5) dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội, phường 14

(6) dự án Chung cư - Nguyễn Kim B, quận 10, diện tích 6.218m2

Hầu hết đều chậm tiến độ thực hiện dự án và chậm tiến độ thi công, có một số dự án từ khi phê duyệt dự án đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai và có những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định, không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tự thực hiện các gói thầu dự án không đảm bảo năng lực thực hiện...

Từ đó, Thanh tra TP.HCM kiến nghị và được chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định; tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo thuận lợi cho việc giám sát tập thể và của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm nâng hiệu quả công tác, phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-tra-chi-ro-loat-sai-pham-tai-tong-cong-ty-dia-oc-sai-gon-a320807.html