Thanh tra Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam


Thứ 5, 22/03/2018 | 07:31


Thanh tra Chính phủ hôm 22/3 công bố quyết định thanh tra quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED).

Thanh tra Chính phủ hôm 22/3 công bố quyết định thanh tra quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED); việc thoái vốn Nhà nước và việc sát nhập Công ty cổ phần Nhựa y tế vào VINAMED.

Nội dung thanh tra Theo Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 14/03/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra từ khi bắt đầu cổ phần hóa TCT Thiết bị y tế Việt Nam đến khi thành lập TCT Thiết bị y tế Việt Nam; thời điểm sát nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào TCT Thiết bị y tế Việt Nam.

Thời gian thanh tra 40 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Cũng tại Quyết định số 92/QĐ-TTCP ngày 19/03/2018, Tổ giám sát Đoàn thanh tra tại Bộ Y tế theo Quyết định số 89/QĐ-TTCP có hai thành viên do ông Đặng Trường Giang, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

Nam Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-tra-tong-cong-ty-thiet-bi-y-te-viet-nam-a223413.html