Thể lệ Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Thứ 2, 14/10/2013 | 09:10


Cùng sự kiện

Để tiếp nhận những chia sẻ cảm xúc, những bài viết về “vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp” của đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế, báo Đời sống & Pháp luật tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề: “Viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Để t?ếp nhận những ch?a sẻ cảm xúc, những bà? v?ết về “vị tướng huyền thoạ? Võ Nguyên G?áp” của đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế, báo Đờ? sống & Pháp luật tổ chức Cuộc th? v?ết vớ? chủ đề: “V?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp”. Thể lệ như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

1. Đố? tượng:tất cả độc g?ả trong và ngoà? nước.

2. Nộ? dung, hình thức:

2.1. Nộ? dung:

- Ch?a sẻ cảm xúc, tưởng nhớ, ca ngợ? công lao Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp;

- Tư l?ệu gử? kèm (nếu có):Là các tư l?ệu về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp.

2.2. Hình thức:

- Là các bà? v?ết dướ? dạng: bà? báo, truyện ngắn, bà? văn, bà? thơ;

- Bà? dự th? sử dụng ngôn ngữ t?ếng V?ệt, đánh máy v? tính font chữ T?mes New Roman, cỡ chữ 13, đánh số trang theo thứ tự. Khuyến khích và không hạn chế v?ệc sử dụng hình ảnh, v?deo m?nh họa phù hợp vớ? nộ? dung bà? dự th?.

2.3. Thờ? g?an cuộc th?:

- Nhận bà? dự th?: từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2013;

- Chấm th?, bầu chọn và xét g?ả?: hết ngày 15/12/2013;

- Dự k?ến công bố kết quả: ngày 16/12/2013.

2.4. Thờ? g?an nộp bà? th?:

- Thờ? hạn cuố? cùng nộp bà? th?: 23 g?ờ 59 phút ngày 15/11/2013;

- Thờ? g?an đươc căn cứ theo thờ? g?an nhận bà? dự th? qua ema?l.

2.5. Địa chỉ nhận tác phẩm dự th? và nhận tư l?ệu (nếu có):

- Địa chỉ ema?l nhận bà? dự th?: [email protected]?songphapluat.com

- Tòa soạn Báo Đờ? sống & Pháp luật: Tầng 4, tòa tháp Star Tower, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu G?ấy, Hà Nộ?.

II/ QUY ĐỊNH BÀI DỰ THI, CHẤM THI, VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Yêu cầu đố? vớ? bà? dự th?:

- Chưa đạt g?ả? tạ? bất kỳ cuộc th? nào, nếu tác phẩm dự th? là một bà? báo thì không được trùng lặp nộ? dung y hệt vớ? bà? v?ết đã từng đăng trên báo khác;

- Bà? dự th? gh? đầy đủ các thông t?n cá nhân cần th?ết ở trang đầu như: Họ và tên, ngày tháng năm s?nh, địa chỉ, số đ?ện thoạ?, địa chỉ ema?l, địa chỉ và số đ?ện thoạ? l?ên lạc. Mỗ? cá nhân chỉ được tham dự 01 (một) bà? dự th?;

- Bà? dự th? phả? gử? đúng thờ? g?an quy định; nếu gử? tư l?ệu, ngoà? bì thư gh? rõ: “Tư l?ệu của Bà? dự th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp”. Ban Tổ chức không chịu trách nh?ệm những trường hợp tư l?ệu bị thất lạc kh? gử? qua đường bưu đ?ện;

- Bà? dự th? hợp lệ là bà? v?ết có nộ? dung đúng chủ đề và đảm bảo các thông t?n theo yêu cầu quy định trong Thể lệ;

- Bà? dự th? không hợp lệ là các bà?:

+ Không đúng chủ đề, thể loạ?; nộ? dung không phù hợp vớ? Cuộc th?;

+ Nộp dự th? chậm so vớ? thờ? g?an quy định;

+ Không gh? rõ thông t?n của ngườ? dự th?.

2. Chấm th?: Do Ban g?ám khảo gồm các thành v?ên Ban b?ên tập Báo Đờ? sống & Pháp luật và một số thành v?ên ban g?ám khảo được mờ? chấm bà? dự th?.

3. G?ả? thưởng:

- G?ả? thưởng Nhất, Nhì, Ba do Ban Tổ chức chấm th? quyết định;

- G?ả? thưởng “Bà? v?ết cộng đồng mạng yêu thích”: có lượt “thích” (l?ked) nh?ều nhất qua mạng xã hộ? Facebook;

- Ngoà? ra, Ban Tổ chức sẽ xét trao một số g?ả? thưởng phụ cho những bà? dự th? có tính chất đặc b?ệt của Cuộc th?;

- Ban g?ám khảo chịu trách nh?ệm trước Ban Tổ chức về kết quả các bà? dự th? và xếp g?ả? cuộc th?.

III/ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. G?ả? chính thức: 04 g?ả?

- 01 g?ả? Nhất trị g?á 20 tr?ệu đồng;

- 01 g?ả? Nhì trị g?á 10 tr?ệu đồng;

- 01 g?ả? Ba trị g?á 05 tr?ệu;

- 01 g?ả? “Bà? v?ết Cộng đồng mạng yêu thích” trị g?á 05 tr?ệu đồng;

Và các phần thưởng đặc b?ệt dành cho các tác phẩm đạt g?ả? phụ.

2. Trao tặng chứng nhận G?ả? thưởng:

- Những bà? dự th? đạt g?ả? được trao Chứng nhận của Ban Tổ chức;

- Những bà? v?ết xuất sắc được đăng trên các ấn phẩm của Báo Đờ? sống & Pháp luật.

3. Thờ? g?an trao G?ả?: Ban Tổ chức cuộc th? dự k?ến sẽ tổ chức trao g?ả? vào ngày 22/12/2013.

IV/ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

- Trong vòng 07 ngày làm v?ệc, kể từ ngày công bố kết quả trên các phương t?ện truyền thông của Ban Tổ chức, nếu cá nhân có bà? dự th? thắc mắc về kết quả cuộc th?, đề nghị gử? thư, ema?l... hoặc trực t?ếp đến Ban Tổ chức để được xem xét, g?ả? quyết. Mọ? kh?ếu nạ? sau thờ? g?an quy định trên sẽ không có h?ệu lực;

- Bất kỳ phát h?ện nào về bà? dự th? đạt g?ả? thưởng có v? phạm tranh chấp bản quyền đều có quyền thông báo đến Ban Tổ chức để được xem xét, g?ả? quyết. V?ệc gử? thư kh?ếu nạ? thực h?ện trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thờ? g?an trên, Ban Tổ chức xem như không có vấn đề kh?ếu nạ?, thắc mắc đố? vớ? G?ả? thưởng;

- Các thành v?ên trong ban tổ chức, ban g?ám khảo, tổ thư ký không t?ết lộ bất kỳ thông t?n nào về kết quả chấm vòng chung khảo và xếp g?ả? trước kh? kết quả được công bố trên các phương t?ện truyền thông của Ban Tổ chức.

V/ QUYỀN LỢI CỦA BAN TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Ban Tổ chức toàn quyền quyết định về đố? tượng dự th?, chủ đề, nộ? dung, thờ? g?an, g?ả? thưởng, trị g?á g?ả? thưởng, thành phần ban g?ám khảo, thờ? g?an chấm th? và trao g?ả? của Cuộc th?;

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng mà không phả? trả phí đố? vớ? các bà? dự th? để tuyên truyền, quảng bá cho Cuộc th?;

- Ban Tổ chức có quyền không đăng, gỡ bỏ những bà? dự th? không phù hợp vớ? nộ? dung và tính chất của Cuộc th? và các quy định của pháp luật;

- Những tác g?ả có bà? v?ết xuất sắc được mờ? làm cộng tác v?ên v?ết bà? cho Báo Đờ? sống & Pháp luật.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ Cuộc th? này có h?ệu lực kể từ ngày ký và được thông báo, đăng tả? trên các phương t?ện truyền thông của Ban Tổ chức. Thông t?n theo dõ? về cuộc th? tạ? địa chỉ: www.do?songphapluat.com

Các thành v?ên Ban Tổ chức, Ban G?ám khảo, Tổ Thư ký và những ngườ? tham g?a Cuộc th? căn cứ thực h?ện. Trong quá trình tr?ển kha? có vấn đề gì cần đ?ều chỉnh, bổ sung, đề nghị l?ên hệ trực t?ếp vớ? Ban Tổ chức Cuộc th? để trao đổ?, xem xét và phố? hợp g?ả? quyết./.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/the-le-cuoc-thi-viet-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-a4986.html