Thêm 3 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty VEC phải chịu kỷ luật do dính nhiều vi phạm


Thứ 6, 10/09/2021 | 18:32


Cùng sự kiện

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự; Giám đốc Ban Quản lý khai thác; Chủ tịch HĐQT Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam thuộc VEC.

Kinh doanh - Thêm 3 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty VEC phải chịu kỷ luật do dính nhiều vi phạm
Ảnh minh họa

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự VEC.

Ông Mai Đức Quỳnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Quỳnh có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc để quá thời hạn bổ nhiệm lại đối với 10 cán bộ, vi phạm Quy định số 287-QĐ/TW và Nghị định số 97/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hà Bắc Sơn- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Quản lý khai thác VEC.

Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Quản lý khai thác, ông Hà Bắc Sơn cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Sơn có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp đầu tư các trạm dừng nghỉ, vi phạm Quy định số 287-QĐ/TW và Quyết định số 1202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo quyết định này, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Đình Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐQT Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam.

Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐQT Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam, ông Bùi Đình Tuấn cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Tuấn có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc mất vé thẻ đầu vào tại các trạm thu phí tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; công tác quản lý các quỹ đất dọc bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và việc xây dựng nhà hàng 68 tại nút giao Liêm Tuyền, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, vi phạm quy định 287-QĐ/TW, Quy chế làm việc của Đảng uỷ VEC và quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đất đai, xây dựng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/them-3-can-bo-chu-chot-tong-cong-ty-vec-phai-chiu-ky-luat-do-dinh-nhieu-vi-pham-a512815.html