Thí điểm cấp mã số công dân từ tháng 10


Thứ 4, 25/09/2013 | 09:18


Sáng 25.9, thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, cho biết từ tháng 10 sẽ bắt đầu thí điểm cấp mã số công dân.

Sáng 25.9, th?ếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hộ?, cho b?ết từ tháng 10 sẽ bắt đầu thí đ?ểm cấp mã số công dân.Theo đó, TP.Hả? Phòng sẽ là địa phương thực h?ện thí đ?ểm. Ông Vệ cũng cho b?ết mã số công dân được xác định là 12 số trên CMND mớ?, loạ? đang được thực h?ện thí đ?ểm ở một số địa phương ở TP.Hà Nộ?.Tạ? Hả? Phòng, v?ệc cấp mã số công dân được xác định cùng vớ? v?ệc cấp mớ? CMND và cấp đổ? lạ? CMND. Cùng vớ? v?ệc cấp mã số công dân, cơ quan công an sẽ hoàn th?ện cơ sở dữ l?ệu để ngườ? dân có thể sử dụng trong các g?ao dịch hành chính về sau. 
 Theo th?ếu tướng Trần Văn Vệ̣, kh? ngườ? dân đã có mã số công dân, nếu muốn thực h?ện v?ệc xác nhận một số g?ấy tờ thủ tục ở cơ quan hành chính, ngườ? dân chỉ cần mang theo g?ấy CMND mớ? là đủ, không cần phả? mang hộ khẩu, g?ấy kha? s?nh như h?ện nay. 

“H?ện nay chúng tô? đã chuẩn bị đầy đủ phần cứng, phần mềm để từ tháng 10 tớ? đây, TP.Hả? Phòng sẽ thực h?ện thí đ?ểm”, ông Trần Văn Vệ cho b?ết.

Được b?ết, hồ? đầu tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt "Đề án tổng thể đơn g?ản hóa thủ tục hành chính, g?ấy tờ công dân và các cơ sở dữ l?ệu l?ên quan đến quản lý dân cư g?a? đoạn 2013 - 2020".

Một trong những nộ? dung quan trọng của đề án này là cấp mã số công dân nhằm đổ? mớ? tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư, đơn g?ản hóa thủ tục hành chính, g?ảm g?ấy tờ công dân, góp phần nâng cao h?ệu lực, h?ệu quả quản lý, phát tr?ển Chính phủ đ?ện tử.

Theo lộ trình của đề án này, g?a? đoạn 2013 - 2014, cơ quan nhà nước sẽ hoàn th?ện cơ sở pháp lý cho v?ệc cấp, quản lý và sử dụng mã số định danh; năm 2015 sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng và năm 2016 sẽ bắt đầu cấp mã số này.V?ệc cấp mã số cho công dân s?nh trước 1.1.2016 sẽ do cơ quan công an thực h?ện. Công dân s?nh sau ngày này sẽ do cơ quan tư pháp phố? hợp vớ? công an để cấp. 
Mã số cá nhân gồm 12 số tự nh?ên có hàm chứa mã số đơn vị hành chính là tỉnh thành phố, hoặc mã quốc g?a trên thế g?ớ?, là nơ? công dân đăng ký kha? s?nh (mỗ? công dân chỉ có một nơ? s?nh).

Mã số công dân có chứa năm s?nh, g?ớ? tính... của ngườ? được cấp. Mỗ? ngườ? chỉ có một mã số duy nhất theo suốt cả đờ?.

Mã số công dân được co? là “chìa khóa” để xác định hồ sơ của một công dân trong Cơ sở dữ l?ệu quốc g?a về dân cư.

Thá? Sơn/TNO

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/thi-diem-cap-ma-so-cong-dan-tu-thang-10-a2824.html