Thí nghiệm tạo phôi thai loài lai người - chuột được tiến hành ra sao?


Thứ 6, 09/08/2019 | 15:19


Để thực hiện thí nghiệm tạo phôi thai loài lai người - chuột, các nhà nghiên cứu sẽ đưa tế bào gốc của người vào phôi thai chuột nhắt, chuột cống, lợn...

Để thực hiện thí nghiệm tạo phôi thai loài lai người - chuột, các nhà nghiên cứu sẽ đưa tế bào gốc của người vào phôi thai chuột nhắt, chuột cống, lợn để tạo nguồn nội tạng phục vụ cấy ghép.


Nguồn: Next

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-nghiem-tao-phoi-thai-loai-lai-nguoi---chuot-duoc-tien-hanh-ra-sao-a287339.html