Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI


Chủ nhật, 18/01/2015 | 01:31


(ĐSPL) - Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị cán bộ TP thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI.

(ĐSPL) - Ngày 17/1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị cán bộ TP để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI.
Theo tin tức từ PLO, tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa 11.

Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc - (Ảnh: Chính phủ).

Trước đó, Thanh niên đã thông tin về chương trình thực hiện toàn khóa. Cụ thể, từ ngày 5 - 12/1/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng: Thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội 12 của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng một số vấn đề quan trọng khác.
Sau Hội nghị, vị Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức thông tin nhanh nội dung Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt địa phương, đơn vị mình.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-10-khoa-xi-a79711.html