Thông qua dự thảo mới số lượng xe công sẽ giảm đáng kể


Thứ 5, 08/03/2018 | 03:16


Cùng sự kiện

Trong dự thảo Nghị định định mức khoán xe ô tô công đang được lấy ý kiến biểu quyết các Bộ, Ngành ngay trong tháng 3 này, nếu thông qua thì lượng xe công sẽ giảm đi đáng

Trong dự thảo Nghị định định mức khoán xe ô tô công đang được lấy ý kiến biểu quyết các Bộ, Ngành ngay trong tháng 3 này, nếu thông qua thì lượng xe công sẽ giảm đi đáng kể. 

Mới đây trong dự thảo Nghị định định mức khoán xe công đã tính tới yếu tố thống nhất tổ chức bộ máy tại các địa phương. Theo đó, trong trường hợp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương số 18 thì số xe phục vụ công tác chung cấp tỉnh sẽ giảm tới 4 xe.

Cụ thể, đối với các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh uỷ nếu chưa hợp nhất thì tổng định mức sẽ là 9 xe, gồm 4 xe của văn phòng, 5 xe thuộc của các ban thuộc tỉnh uỷ. Trường hợp đã hoàn thiện việc hợp nhất bộ máy, số xe định mức sẽ chỉ còn 7, giảm 2 xe. Tương tự, đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức thuộc hội đồng nhân dân, số xe cũng giảm từ mức 9 xe xuống còn 2 xe, nếu bộ máy tổ chức hợp nhất.

Thông qua dự thảo mới số lượng xe công sẽ giảm đáng kể. Ảnh: Cafef

Theo tính toán của Bộ Tài chính, khi thống nhất tổ chức bộ máy sẽ giảm chức danh lãnh đạo và như thế tiêu chuẩn sử dụng ô tô phục vụ công tác chung cũng sẽ giảm.

Dự thảo Nghị định mới nhất cũng được tính đến yếu tố hợp nhất hai chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp. Trong trường hợp một người được giao nhiệm vụ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ô tô công thì sẽ áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe theo chức danh cao nhất.

Liên quan đến việc áp dụng khoán xe chức danh đối với công đoạn đưa đón từ nơi ở đến cơ quan đối với cấp Thứ trưởng và tương đương, việc tính toán kinh phí sẽ căn cứ vào đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường, không quy định mức trần đơn giá để đảm bảo phù hợp với thực trạng quản lý và giá cả của từng địa bàn… Căn cứ theo các ý kiến đề xuất, Ban soạn thảo đưa ra 2 hình thức khoán kinh phí gồm khoán gọn và khoán theo km thực tế.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, cả nước hiện còn trên 40.000 xe công và ngân sách nhà nước hàng năm vẫn phải chi ít nhất khoảng 13.000 tỷ đồng cho việc vận hành, sửa chữa, mua sắm mới xe công. Vừa qua, Bộ Tài chính mới tiên phong trong việc khoán xe công cho các Thứ trưởng và một số Tổng cục trưởng thuộc bộ này.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/thong-qua-du-thao-moi-so-luong-xe-cong-se-giam-dang-ke-a221835.html