Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam


Thứ 2, 04/02/2019 | 23:30


Cùng sự kiện

Nhân Tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đã gửi thư chúc Tết tới các cán bộ, hội viên của Hội.

Nhân Tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đã gửi thư chúc Tết tới các cán bộ, hội viên của Hội.

Các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam thân mến!

Năm 2018 vừa qua, cùng với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đây là năm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề. Ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vi mô vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát. Toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và vượt, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt.

Đối với Hội Luật gia Việt Nam, năm 2018 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014-2019. Đảng đoàn, ban Thường vụ, ban Chấp hành Trung ương Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo các cấp hội, các đơn vị, tổ chức trực thuộc Trung ương Hội xây dựng và triển khai nhiều Chương trình, kế hoạch hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng mừng. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 19-KL/TW của ban Bí thư, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19 nói trên, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thường xuyên, trong năm qua chúng ta đã làm được nhiều việc quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển của Hội, như: Tổ chức thành công việc sơ kết năm năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Tổ chức chu đáo việc đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, ban Thường vụ Trung ương Hội; Triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017- 2021”; Tập huấn công tác Hội đến hầu hết lãnh đạo và cán bộ văn phòng các tỉnh, thành hội và các chi hội trực thuộc Trung ương Hội; Triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Ban hành sáu chuẩn mực đạo đức Hội viên Hội Luật gia Việt Nam; Ký kết Chương trình phối hợp công tác với một số cơ quan và tổ chức; Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Hội Luật gia cấp tỉnh...

Trên lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, chúng ta tiếp tục phát huy vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật có uy tín trong cộng đồng luật gia quốc tế để triển khai các hoạt động pháp lý góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia trên biển; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Các đồng chí thân mến!

Năm 2019 được dự báo tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Nước ta sẽ tiếp tục đà phát triển thuận lợi, tiềm lực đất nước vững mạnh hơn, tuy khó khăn, thách thức vẫn còn lớn. Đối với Hội Luật gia Việt Nam, năm 2019 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII và là năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Vì vậy, các cấp Hội và toàn thể hội viên cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu và mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới.

Trước hết, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, nhất là Thông báo kết luận số 50-TB/TW của ban Bí thư TW Đảng; Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc sáu chuẩn mực đạo đức Hội viên Hội Luật gia Việt Nam. Động viên các cấp Hội và hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội. Cùng với đó là nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; Phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Thực hiện tốt công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế; Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên; Công tác thông tin và tuyên truyền. Tôi mong rằng, các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhân dịp năm mới 2019 và đón tết Kỷ Hợi – Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đảng đoàn, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các đồng chí và gia đình lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Thân ái,

Nguyễn Văn Quyền

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-chuc-tet-cua-chu-tich-hoi-luat-gia-viet-nam-gui-can-bo-hoi-vien-hoi-luat-gia-viet-nam-a260552.html