Thu hồi hơn 300 cuốn sách đồng dao dành cho trẻ mầm non


Thứ 4, 27/11/2013 | 08:36


Trước những ý kiến dư luận gay gắt về nội dung gây phản cảm, được cho là không phù hợp trong bộ sách Đồng dao dành cho trẻ mầm non, đại diện của nhà sách Đinh Tị đã lên tiếng xin lỗi, và thực hiện thu hồi, rà soát lại toàn bộ sách.

Trước những ý k?ến dư luận gay gắt về nộ? dung gây phản cảm, được cho là không phù hợp trong bộ sách Đồng dao dành cho trẻ mầm non, đạ? d?ện của nhà sách Đ?nh Tị đã lên t?ếng x?n lỗ?, và thực h?ện thu hồ?, rà soát lạ? toàn bộ sách.

Nh?ều “sạn” trong cuốn sách đồng dao 20 trang

Gần đây, dư luận rất bức xúc về nộ? dung một số bà? đồng dao được ?n trong tập 6, bộ sách Đồng dao dành cho trẻ mầm non của công ty Đ?nh Tị l?ên kết vớ? NXB Mỹ Thuật ấn hành.

Đó là bà? "Đồng dao chơ? vỗ tay" (trang 8), "Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng" (trang 17) có nộ? dung phản cảm, bạo lực, đặc b?ệt không phù hợp vớ? lứa tuổ? mầm non.

Ha? bà? đồng dao có nộ? dung gây phản cảm, không phù hợp vớ? lứa tuổ? mầm non.

Sau đó, chúng tô? t?ếp tục nhận được ý k?ến phản hồ? của độc g?ả về cuốn sách này. Cụ thể, trong ha? bà? Vè nó? ngược số 2,3 (trang 15,16) đều có câu: “Đàn ông to vú/Đàn bà rậm râu”, kèm theo hình m?nh họa rất rõ ràng. Đa số các ý k?ến đều cho rằng không nên đưa ch? t?ết, hình ảnh này vào bà?.

Ha? bà? vè nó? ngược ?n trong quyển 6 bộ sách Đồng dao dành cho trẻ mầm non.

Trước những ý k?ến của dư luận, ông Nguyễn Quang Tuấn - G?ám đốc công ty Đ?nh Tị gử? lờ? x?n lỗ? đến các bậc phụ huynh: “Tô? rất lấy làm xấu hổ vì để xảy ra sự v?ệc trên. Chúng tô? sẽ cho b?ên tập lạ? toàn bộ nộ? dung bộ sách trên để chọn những bà? phù hợp nhất cho các em".

Bà Trần Lệ Thu - Phó g?ám đốc công ty Đ?nh Tị cho b?ết: “Dù b?ết đồng dao là những lờ? hát dân g?an mộc mạc của trẻ con và được truyền m?ệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, là những lờ? hát vần đ?ệu của trẻ chăn trâu cắt cỏ. Lờ? đồng dao đa phần mộc mạc ít log?c đô? kh? rờ? rạc, khó h?ểu nhưng có vần đ?ệu, dễ thuộc, dễ nhớ chứ không phả? bằng con đường tư duy lý luận phức tạp dành cho ngườ? lớn. Nhưng chúng tô? nhận sa? sót vì không cẩn thận lựa trong v?ệc chọn những bà? đồng dao có tính g?áo dục, để những hạt sạn không tốt trong sách dành cho trẻ em”.

Thu hồ?, rà soát lạ? bộ sách

Tuy nh?ên, kh? được hỏ? về quy trình làm sách, ông Tuấn vẫn khẳng định công ty Đ?nh Tị và NXB Mỹ Thuật đã làm đúng theo quy trình xuất bản cho đến khâu ?n sách là chế bản, b?ên tập, sửa bông, gử? bản thảo sang NXB để đọc duyệt nộ? dung trước kh? cấp g?ấy phép ?n. Nhưng sau đó, một sơ suất ở bộ phận nộp lưu ch?ểu của Nhà sách Đ?nh Tị đã nộp chậm.

Theo thông t?n gh? trên bìa, bộ sách này đươc cấp g?ấy phép ngày 12/10/2011, ?n xong và nộp lưu ch?ểu năm 2012. Tuy nh?ên, trong công văn yêu cầu thu hồ? tập 6 (bộ sách Đồng dao dành cho trẻ mầm non) của NXB Mỹ Thuật thì đến 14/10/2013 công ty Đ?nh Tị mớ? nộp lưu ch?ểu.

Bìa tập 6 bộ sách Đồng dao dành cho trẻ mầm non bị thu hồ?.

Kh? đọc lưu ch?ểu, NXB Mỹ Thuật phát h?ện trong quyển 6 của bộ Đồng dao dành cho trẻ mầm non có bà? Đồng dao chơ? vỗ tay (trang 8) chưa hay, không phù hợp vớ? nộ? dung g?áo dục trẻ dù đó là bà? hát trong trò chơ?. Vì vậy, NXB Mỹ Thuật yêu cầu công ty Đ?nh Tị thu hồ? lạ? cuốn sách trên, không được phát hành trên thị trường.

Sau kh? nhận được công văn này, tính đến thờ? đ?ểm h?ện tạ?, ông Nguyễn Quang Tuấn cho b?ết nhà sách đã thu hồ và t?êu hủy hơn 300 cuốn trên thị trường, tồn kho 1080 cuốn. H?ện tạ?, công ty vẫn t?ếp tục rà soat toàn bộ trên thị trường để thu hồ? hết số sách còn tồn đọng và có hướng sẽ tìm bà? khác thay thế để cho đợt tá? bản sau này.

Được b?ết, theo kế hoạch xuất bản, số lượng sách Đồng dao dành cho trẻ mầm non là 4.000 cuốn. Bà Trần Lệ Thu - Phó g?ám đốc ch?a sẻ: “Để xảy ra sa? sót này là một ta? nạn nghề ngh?ệp và bà? học xương máu để chúng tô? rút k?nh ngh?ệm cho những bộ sách có tính ngh?êm túc trong g?áo dục”.

Theo Tr? Thức

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/thu-hoi-hon-300-cuon-sach-dong-dao-danh-cho-tre-mam-non-a10719.html