Thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu, logo mới nhất


Thứ 3, 03/10/2023 | 06:00


Logo thương hiệu là dấu hiệu để khách hàng nhận biết doanh nghiệp vì vậy đăng ký bản quyền thương hiệu, logo là thủ tục cần thiết phải thực hiện trong kinh doanh. Luật Sở hữu trí tuệ quy định doanh nghiệp chỉ được xác định là chủ sở hữu thương hiệu, logo khi đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hay Văn bằng bảo hộ).

Quy trình đăng ký thương hiệu, logo yêu cầu chủ sở hữu thương hiệu phải thực hiện đúng và đủ hướng dẫn thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành, hướng dẫn này cũng được Cục sở hữu trí tuệ đăng tải chi tiết trên cổng thông tin ipvietnam.gov.vn. Muốn đăng ký logo thương hiệu độc quyền bạn cần nắm bắt những nội dung sau:

1. Điều kiện đăng ký thương hiệu cần đáp ứng

- Điều kiện thứ nhất là hình thức nhãn hiệu sản phẩm (Thiết kế nhãn hiệu), theo quy định:

+ Nhãn hiệu được hình thành bởi các dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

+ Dấu hiệu hình thành nhãn hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Kinh doanh - Thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu, logo mới nhất

+ Nhãn hiệu không được trùng, tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ trước đó (Cần tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký)

- Điều kiện về chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu

+ Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu là Cá nhân, tổ chức nước ngoài;

+ Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu là Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Nếu chủ đơn đăng ký nhãn hiệu là công ty, cá nhân Việt Nam có thể đăng ký trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ. Còn chủ thể là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cần phải nộp đơn đăng ký qua đại diện sở hữu công nghiệp của nước mà cá nhân, tổ chức nước ngoài mang quốc tịch.

- Điều kiện thứ ba là chọn nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký bảo hộ đúng quy định

Phân nhóm đăng ký nhãn hiệu được phân nhóm dựa vào Bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu được thế giới áp dụng. Hiện nay có 45 nhóm sản phẩm hàng hóa đăng ký nhãn hiệu. Trong đó 34 nhóm cho hàng hóa và 11 nhóm dành cho dịch vụ.

Ví dụ: Thực phẩm chức năng, dược phẩm sẽ ở nhóm 05 nhưng mua bán thực phẩm chức năng, mua bán dược phẩm thì thuộc nhóm 35.

Mỹ phẩm thuộc nhóm 03 nhưng mua bán mỹ phẩm thuộc nhóm 35.

2. Đăng ký logo thương hiệu độc quyền cần những tài liệu gì?

Hồ sơ đăng ký thương hiệu nộp cho Cục sở hữu trí tuệ phải bao gồm: 02 tờ khai đăng ký nhãn hiệu; 08 mẫu nhãn hiệu kích thước không quá 80 X 80cm; Các hồ sơ khác mà tờ khai đăng ký nhãn hiệu có ghi nhận: Ví dụ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận/ nhãn hiệu tập thể (Chỉ cung cấp trong một số trường hợp đặc biệt); Bản thuyết minh về chất lượng, tính chất đặc trưng của sản phẩm mang nhãn hiệu (Chỉ cung cấp trong một số trường hợp đặc biệt); Bản đồ xác định lãnh thổ (Chỉ cung cấp trong một số trường hợp đặc biệt).

3. Quy trình đăng ký thương hiệu độc quyền

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mất khoảng 24 tháng trong thực tế, bao gồm các bước:

- Bước 1: Lựa chọn nhãn hiệu có khả năng đăng ký và cấp bằng bảo hộ

Việc lựa chọn nhãn hiệu để có thể đăng ký thành công và được cấp văn bằng bảo hộ là điều vô cùng quan trọng. Để đăng ký thành công nhãn hiệu cần lưu ý một số yếu tố khi lựa chọn nhãn hiệu như sau:

+ Nhãn hiệu cần được thiết kế từ các yếu tố không trùng với các nhãn hiệu, nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ trước đó.

+ Không dùng tên nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng dù khác lĩnh vực của mình của mình dự định đăng ký.

+ Không sử dụng tên thương mại của người khác, tên chỉ dẫn địa lý để đăng ký nhãn hiệu.

- Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

Sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, khách hàng chỉ cần ký giấy ủy quyền là chúng tôi sẽ đại diện thực hiện toàn bộ thủ tục.

- Bước 3 Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

+ Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu 01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Kết quả bước công việc này là: Cấp quyết định Chấp nhận đơn hợp lệ (Đây là tài liệu cần để đăng ký shop online chính hãng trên các Sàn thương mại điện tử)

+ Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời hạn thẩm định nội dung thực tế: 09 - 15 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Kết quả: Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và nộp lệ phí cấp bằng

- Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Văn bằng bảo hộ)

Theo quy định thì khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu doanh nghiệp bạn sẽ là chủ sở hữu hợp pháp của logo thương hiệu nên có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước xử lý hành vi vi phạm thương hiệu nếu có.

4. Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Chi phí đăng ký nhãn hiệu với 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ (Không quá 06 sản phẩm/dịch vụ): 1.000.000 đ (Lệ phí nộp đơn) + 360.000 đ (Lệ phí cấp GCN đăng ký nhãn hiệu) = 1.360.000đ.

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho càng nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ thì càng tốn chi phí, nên cách làm đơn đăng ký nhãn hiệu có vai trò quan trọng trong việc tối ưu chi phí đăng ký nhãn hiệu cần bỏ ra.

Thực tế, nhiều khách hàng khi liên hệ Công ty Luật Trí Nam đã và đang gặp vướng mắc khi sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu không uy tín của các đơn vị khác dẫn đến:

- Không rõ tiến độ triển khai thủ tục đăng ký nhãn hiệu thực hiện tại đơn vị cũ đến đâu?

- Không liên lạc được đơn vị cũ để yêu cầu hỗ trợ, tư vấn các vấn đề liên quan.

- Một số trường hợp sau thời gian rất lâu khách hàng mới biết đơn đăng ký nhãn hiệu đã bị Cục SHTT từ chối về hình thức ngay tại thời điểm nộp, hoặc lĩnh vực kinh doanh đăng ký bảo hộ không đúng theo thỏa thuận ban đầu.

Do vậy nhiều doanh nghiệp nhận biết tầm quan trọng của thương hiệu nên đã sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền do Luật Trí Nam cung cấp. Với kinh nghiệm trên 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu uy tín cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước, Công ty Luật Trí Nam sẽ giúp doanh nghiệp: Hoàn thành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nhanh gọn nhất; Tiết kiệm chi phí bảo hộ thương hiệu; Đảm bảo kết quả được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi đến hạn.

5. Đăng ký bảo hộ thương hiệu đem lợi ích gì?

Thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm giúp cá nhân, tổ chức khi kinh doanh được bảo đảm những lợi ích sau:

- Thứ nhất, không có cá nhân, tổ chức nào khác được đăng ký thương hiệu tương tự với thương hiệu mà bạn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó.

- Thứ hai, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ được quyền phấn đối khiếu kiện, khiếu nại của các cá nhân, tổ chức khác về việc họ cho ràng bạn, doanh nghiệp của bạn đang sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của họ.

- Thứ ba, các đối tác, bạn hàng yên tâm giao kết với đơn vị bạn các giao dịch kinh doanh có sử dụng nhãn hiệu. Ví dụ: Các sàn thương mại điện tử cho phép bạn quảng cáo sử dụng nhãn hiệu hàng hóa trong các shop đại lý khai mở tại sàn.

- Thứ tư, khi đã được cục SHTT cấp GCN đăng ký nhãn hiệu độc quyền, chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của các chủ thể khác. Các quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ bao gồm:

+ Quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu, Li - Xăng nhãn hiệu.

+ Quyền yêu cầu chủ thể có hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu của mình chấm dứt hành vi xâm phạm.

+ Quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm nhãn hiệu.

+ Quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hai liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu.

Hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền thương hiệu, logo áp dụng theo quy định mới nhất hiện nay về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tuy không khó thực hiện nhưng để đăng ký độc quyền chính xác, đầy đủ nhưng vẫn tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian chờ Cục Sở hữu trí tuệ xem xét Quý vị có thể liên hệ dịch vụ pháp lý nhanh gọn tại Luật Trí Nam. Thông tin liên hệ xin gửi về:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuc-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu-logo-moi-nhat-a593521.html