Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính


Thứ 5, 29/07/2021 | 19:46


Cùng sự kiện

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính.

thu tuong bo nhiem 2 thu truong bo tai chinh
2 tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Nguyễn Đức Chi (từ trái qua phải).

Cụ thể, tại Quyết định 1258/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Võ Thành Hưng sinh năm 1973, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông Võ Thành Hưng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính).

Tại Quyết định 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC),  Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Theo Báo Chính Phủ

Link nguồn: http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Thu-tuong-bo-nhiem-2-Thu-truong-Bo-Tai-chinh/440464.vgp