Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố Ngày Pháp luật Việt Nam


Thứ 7, 09/11/2013 | 03:56


(ĐSPL) - Lễ công bố Ngày Pháp luật Việt Nam là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

(ĐSPL) - Lễ công bố Ngày Pháp luật V?ệt Nam là thông đ?ệp gử? đến nhân dân thế g?ớ?, các nhà đầu tư nước ngoà? hình ảnh của một nước V?ệt Nam đang đổ? mớ?, thượng tôn H?ến pháp, pháp luật.
Lễ công bố “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hộ? chủ nghĩa V?ệt Nam (9/11) do Bộ Tư pháp và Hộ? đồng Phố? hợp phổ b?ến g?áo dục pháp luật Trung ương tổ chức tố? qua 8/11. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hộ? chủ nghĩa V?ệt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hộ? Nguyễn S?nh Hùng cùng đạ? d?ện lãnh đạo, đạ? d?ện tổ chức pháp chế các bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, thực thuộc Trung ương, đạ? d?ện các tầng lớp nhân dân, s?nh v?ên Hà Nộ? đã về dự buổ? lễ.Phát b?ểu chỉ đạo tạ? buổ? lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, nâng cao h?ệu quả th? hành pháp luật, tôn trọng trật tự kỷ cương là một trong những vấn đề cấp bách h?ện nay, vì vậy cần phả? co? trọng cả v?ệc xây dựng và tổ chức th? hành pháp luật. Theo đó, v?ệc tổ chức Ngày pháp luật hàng năm để tuyên truyền, phổ b?ến pháp luật, nâng cao ý thức trách nh?ệm, nghĩa vụ công dân, CBCC trong thực th? pháp luật vì tương la? của mỗ? ngườ? và t?ền đồ của đất nước là vô cùng cần th?ết. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của kỷ cương, phép nước. Để Ngày pháp luật đem lạ? h?ệu quả, không phô trương, hình thức, Thủ tướng yêu cầu Ngày Pháp luật V?ệt Nam phả? được tổ chức th?ết thực, phù hợp trong từng ngành, từng cấp để phục vụ tích cực cho phát tr?ển k?nh tế - xã hộ?, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân.Trên cơ sở tìm h?ểu, vận dụng pháp luật, các bộ, ngành, địa phương cần t?ếp tục ngh?ên cứu, góp ý, xây dựng và hoàn th?ện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các th?ết chế trong hệ thống chính trị phù hợp vớ? yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hộ? chủ nghĩa V?ệt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con ngườ?, quyền tự do, dân chủ của công dân…Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hộ? chủ nghĩa V?ệt Nam cũng là thông đ?ệp gử? đến nhân dân thế g?ớ?, các nhà đầu tư nước ngoà? hình ảnh của một nước V?ệt Nam đang đổ? mớ? và xây dựng một đất nước thượng tôn H?ến pháp, pháp luật. Vớ? ý nghĩa to lớn, th?ết thực đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã long trọng công bố: “Ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hộ? chủ nghĩa V?ệt Nam”Báo cáo về Ngày Pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho b?ết, đến nay, hầu hết các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành, đã và đang thực h?ện kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật bằng rất nh?ều nộ? dung, hình thức phong phú, đa dạng và sáng tạo.  Nh?ều Bộ, ngành, địa phương cũng đã sáng tạo, thực h?ện v?ệc lồng ghép nộ? dung Ngày pháp luật  vớ?  v?ệc t?ếp tục  thực h?ện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M?nh”, vớ? các  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờ? sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mớ?”, "Năm an toàn g?ao thông"...  Và trong gần một tuần lễ cao đ?ểm tổ chức Ngày Pháp luật, được bắt đầu từ ngày 4/11/2013, trên khắp mọ? m?ền của đất nước, Ngày Pháp luật đã được xã hộ? đón nhận, tích cực hưởng ứng tạo nên dấu ấn mớ? trong nhận thức về H?ến pháp và pháp luật của đông đảo cán bộ công chức, v?ên chức và nhân dân, đang thực sự trở thành ngày hộ? toàn dân bảo vệ, th? hành H?ến pháp vì mục t?êu "Dân g?àu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn m?nh" đúng như Lờ? nó? đầu H?ến pháp năm 1992 (sửa đổ?) gh? nhận.Cũng theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, vớ? chủ đề  “Toàn dân xây dựng, th? hành và bảo vệ H?ến pháp vì mục t?êu dân g?àu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn m?nh”, Ngày Pháp luật năm nay có ý nghĩa đặc b?ệt là sự mở đầu cho một g?a? đoạn mớ? xây dựng ý thức thượng tôn H?ến pháp, pháp luật trong hoạt động các cơ quan Đảng, Nhà nước  và đờ? sống xã hộ?  là t?ền đề, cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm t?ếp theo có trọng tâm, trọng đ?ểm, h?ệu quả th?ết thực. Đ?ểm nhấn về nộ? dung của Ngày Pháp luật năm 2013 là tuyên truyền, phổ b?ến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; về vị trí, va? trò của H?ến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hộ? về những quan đ?ểm, nộ? dung cơ bản của v?ệc sửa đổ? H?ến pháp năm 1992 về những đạo luật quan trọng đã được Quốc hộ? khóa XIII thông qua và nhất là những đạo luật đang được Quốc hộ? xem xét, thảo luận tạ? Kỳ họp thứ 6 l?ên quan trực t?ếp đến quyền, lợ? ích và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.Tạ? buổ? lễ, đạ? d?ện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc V?ệt Nam, lãnh đạo UBND TP Hà Nộ? và đạ? d?ện thế hệ trẻ V?ệt Nam cũng đã phát b?ểu hướng ứng Ngày Pháp luật V?ệt Nam.    PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-nguyen-tan-dung-cong-bo-ngay-phap-luat-viet-nam-a8387.html

 • “Hợp đồng miệng” cũng được pháp luật dân sự bảo vệ

  “Hợp đồng miệng” cũng được pháp luật dân sự bảo vệ

  (ĐSPL) - Trong thời gian gần đây, tôi theo dõi qua các phương tiên thông tin đại chúng được biết có nhiều vụ cháy nổ xảy ra. Tuy chưa có thiệt hại về người nhưng hậu quả để lại là các thiệt hại về kinh tế. Trên hết, các sự việc này đã một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu an toàn, mất cảnh giác trong công tác PCCC ở hầu khắp các đơn vị, tổ chức và cả tại mọi gia đình.
 • Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

  Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

  Đánh giá thực tiễn thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường
 • Nâng cao hiểu biết pháp luật về biên giới Việt – Lào

  Nâng cao hiểu biết pháp luật về biên giới Việt – Lào

  Để nâng cao hiểu biết pháp luật về phân giới, cắm mốc chủ trì, chủ quyền cho các đại biểu đại diện các bộ, ngành và địa phương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về biên giới.
 • Hà Tĩnh: Tổ chức tọa đàm

  Hà Tĩnh: Tổ chức tọa đàm "Phổ biến giáo dục pháp luật"

  (ĐS&PL) - Để chuẩn bị kỉ niệm ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), vào chiều 5/11/2013, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được về hoạt động “Phổ biến giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh trong suốt một năm qua.