Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Washington


Thứ 6, 27/09/2013 | 04:26


Sáng 26/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Washington, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68 tại Hoa Kỳ.

Sáng 26/9 (g?ờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn Đạ? b?ểu cấp cao V?ệt Nam đã tớ? Wash?ngton, bắt đầu chuyến tham dự Ph?ên thảo luận cấp cao Đạ? Hộ? đồng LHQ khóa 68 tạ? Hoa Kỳ.

Đạ? d?ện Bộ Ngoạ? g?ao Hoa Kỳ đón Thủ tướng và Phu nhân, cùng Đoàn cấp cao V?ệt Nam tạ? sân bay Andrew, Wash?ngton DC. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tạ? sân bay quân sự Andrew, Wash?ngton DC, có Đạ? sứ Scott Marc?el, Phó Trợ lý Ngoạ? trưởng Hoa Kỳ và đạ? d?ện Bộ Ngoạ? g?ao Hoa Kỳ.

Đạ? sứ V?ệt Nam tạ? Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường, cán bộ, nhân v?ên Đạ? sứ quán và cộng đồng ngườ? V?ệt tạ? Hoa Kỳ cũng có mặt tạ? sân bay để đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đạ? b?ểu cấp cao nước ta.

Đoàn đạ? b?ểu cấp cao V?ệt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Ph?ên thảo luận cấp cao Đạ? Hộ? đồng LHQ khóa 68 (từ 26-28/9) nhằm t?ếp tục tr?ển kha? sâu rộng đường lố? hộ? nhập quốc tế, nâng cao vị thế của V?ệt Nam, khẳng định V?ệt Nam là thành v?ên tích cực và có trách nh?ệm của LHQ, qua đó thúc đẩy quan hệ V?ệt Nam-LHQ nó? chung  và vớ? các cơ quan chuyên môn của LHQ nó? r?êng.

Bên cạnh đó, các hoạt động t?ếp xúc song phương của Thủ tướng bên lề Ph?ên thảo luận cấp cao là cơ hộ? để tăng cường quan hệ g?ữa V?ệt Nam vớ? các nước, đưa các mố? quan hệ song phương đ? vào ch?ều sâu và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đố? vớ? t?ến trình phát tr?ển và hộ? nhập của V?ệt Nam.

Cán bộ, nhân v?ên Đạ? sứ quán và cộng đồng ngườ? V?ệt tạ? Hoa Kỳ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, cùng Đoàn cấp cao V?ệt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát b?ểu tạ? Ph?ên thảo luận cấp cao của Đạ? Hộ? đồng LHQ khóa 68 vào ngày 27/9.

Bà? phát b?ểu sẽ ch?a sẻ k?nh ngh?ệm của V?ệt Nam trong v?ệc tr?ển kha? các Mục t?êu Phát tr?ển th?ên n?ên kỷ, nêu bật tầm quan trọng của v?ệc xây dựng lòng t?n ch?ến lược góp phần củng cố hòa bình, g?ả? quyết các xung đột trên thế g?ớ?, thể h?ện V?ệt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực và có h?ệu quả vào công v?ệc chung của LHQ.

Đạ? Hộ? đồng LHQ khóa 68 là dịp k?ểm đ?ểm g?ữa kỳ v?ệc thực h?ện các Mục t?êu Phát tr?ển th?ên n?ên kỷ (MDGs) và khở? động t?ến trình xây dựng Chương trình nghị sự Phát tr?ển của LHQ sau năm 2015 và xây dựng các Mục t?êu phát tr?ển bền vững vớ? chủ đề được đề xuất là: “Đặt nền tảng xây dựng Chương trình nghị sự phát tr?ển sau năm 2015”.

Dự k?ến các vấn đề nổ? lên tạ? khóa họp năm nay là: Thúc đẩy v?ệc g?ả? quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột và bất ổn trong đó có tình hình Syr?a, vấn đề Palest?ne, vấn đề hạt nhân Bắc Tr?ều T?ên và Iran; tình hình Afghan?stan, A? Cập, Mal?, CH Trung Ph?; thảo luận về các b?ện pháp thúc đẩy quyền con ngườ?, bình đẳng g?ớ?, xóa đó?, g?ảm nghèo, phát tr?ển bền vững; v?ệc thực h?ện các Mục t?êu Phát tr?ển th?ên n?ên kỷ (MDGs) và t?ến trình xây dựng Chương trình nghị sự Phát tr?ển của LHQ sau năm 2015 và xây dựng các Mục t?êu phát tr?ển bền vững (SDGs); vấn đề b?ến đổ? khí hậu; cả? tổ LHQ, phát huy va? trò của LHQ trong v?ệc đố? phó các thách thức toàn cầu.


Thủ tướng chứng k?ến Lễ chuyển g?ao máy bay của Tập đoàn A?rbus cho V?etjet A?r. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Trước kh? rờ? Pháp tớ? Hoa Kỳ, sáng 26/9, tạ? Par?s, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tớ? chứng k?ến Lễ chuyển g?ao máy bay của Tập đoàn A?rbus cho V?etjet A?r./.

Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc/Chính Phủ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-nguyen-tan-dung-toi-washington-a3119.html