Thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành công tác thu, phát triển đối tượng BHXH, BHYT


Thứ 4, 23/10/2019 | 03:52


Mới đây, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019.

Mới đây, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhận định, trong tháng 9, BHXH Việt Nam tập trung triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; một số BHXH tỉnh chỉ đạo quyết liệt nên số người tham gia tăng cao và số tăng so với tháng 8/2019 là 120.000 người. Đáng chú ý, một số tỉnh, thành phố lớn tập trung khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo văn bản của BHXH Việt Nam đã tạo ra hiệu quả rõ rệt; một số địa phương có số lượng lao động tăng cao nên công tác khai thác đối tượng BHXH bắt buộc rất tốt như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương. Tuy nhiên, một số đơn vị có dấu hiệu “chững” đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đang trên đà tăng cao (tháng 9 đã vận động được hơn 20.000 người). Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, Chính phủ cũng như các Bộ, ngành đánh giá cao các giải pháp cũng như công tác phối hợp trong mở rộng số người tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt, chúng ta cần phát huy tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người. Kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm về BHXH tự nguyện là rất quan trọng vì đây là năm bản lề triển khai mở rộng đối tượng theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW.

Về BHYT, tính đến thời điểm này về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu của Chính phủ, BHXH Việt Nam giao. Phó Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, không được chủ quan trước kết quả này và cần phải có những giải pháp duy trì và tăng tỷ lệ tham gia, trong đó lưu ý đến các đối tượng nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý, BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở, giảm thiểu nợ BHXH, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu biểu dương tinh thần làm việc của một số tỉnh, các chỉ tiêu của đơn vị phát triển đối tượng bắt buộc, tự nguyện.

Đồng thời, đề nghị ban Thu thường xuyên đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo văn bản của BHXH Việt Nam. Trong đó quy định, mỗi tháng phải điều tra thấp nhất 20%-25% doanh nghiệp theo dữ liệu thuế và duy trì cơ chế 05 ngày báo cáo 1 lần về kết quả thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đổi mới phương pháp truyền thông để hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu được giao trong năm 2019.

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-hoan-thanh-cong-tac-thu-phat-trien-doi-tuong-bhxh-bhyt-a297975.html

Tag: