Thuốc lá điện tử: Giải pháp thay thế hay... 'sát thủ' thay thế?


Thứ 3, 30/07/2013 | 04:34


Một điều dễ nhận thấy nhất là thói quen xấu khó bỏ của con người đang biến thành cơ hội kinh doanh hái ra tiền của nhiều công ty biết tận dụng thời thế để kinh doanh.

"Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa"

"Bỏ thuốc lá ư? Dễ th&oc?rc;? mà. T&oc?rc;? đ&at?lde; bỏ cả ngh&?grave;n lần rồ?!", c&ac?rc;u nó? hà? hước này của đạ? văn hào Mark Twa?n đ&at?lde; khắc họa r&ot?lde; nét nhất “ma lực” của những đ?ếu thuốc lá. A? cũng b?ết đ&ac?rc;y là một thó? quen xấu, nhưng từ bỏ nó thật kh&oc?rc;ng dễ dàng. N?cot?ne là một trong những chất g&ac?rc;y ngh?ện được con ngườ? t?&ec?rc;u thụ nh?ều nhất tr&ec?rc;n thế g?ớ?, đứng ngang hàng vớ? các hoạt chất của ma túy như hero?n hay coca?n. Khoảng 7 g?&ac?rc;y sau kh? h&?acute;t vào phổ?, chất độc này bắt đầu tác động l&ec?rc;n n&at?lde;o bộ, g&ac?rc;y cho ngườ? hút cảm g?ác "ph&ec?rc;" thuốc. Ngoà? n?cot?ne, trong mỗ? đ?ếu thuốc lá có chứa tớ? hơn 4.000 chất khác và đáng buồn là chúng đều là những chất độc hạ?.

R?&ec?rc;ng tạ? Anh, trung b&?grave;nh hàng năm, thuốc lá g?ết chết khoảng 114 ngh&?grave;n ngườ?. Ch? ph&?acute; chăm sóc cho các nạn nh&ac?rc;n của thuốc lá cũng v&oc?rc; cùng lớn, khoảng 2,7 tỷ bảng Anh mỗ? năm. Tạ? Mỹ, có khoảng 45 tr?ệu ngườ? hút thuốc lá. Khoa học đ&at?lde; chứng m?nh rằng, những ngườ? hút thuốc sẽ bị g?ảm tuổ? thọ khoảng 10 năm. Nh?ều ngườ? b?ết đ?ều đó và đ&at?lde; cố gắng bỏ thuốc. Trong một khảo sát của v?ện Y tế Hoa Kỳ, có tớ? 70\% số ngườ? được hỏ? đều quyết t&ac?rc;m t?n.vn/thuoc-la-d?en-tu-ngh?en-cu-chua-het-la?-them-ngh?en-mo?-a43193.html" href="http://www.nguo?duat?n.vn/thuoc-la-d?en-tu-ngh?en-cu-chua-het-la?-them-ngh?en-mo?-a43193.html" target="\_blank">ca? thuốc lá, nhưng sau một năm, tỷ lệ thành c&oc?rc;ng chỉ chưa đầy 10\%.

t?n.vn/99/2013/07/29/1\ \(24\).jpg" alt="" />

Thuốc lá đ?ện tử đang g&ac?rc;y tranh c&at?lde;? trong cộng đồng khoa học.

Cuộc ch?ến chống lạ? những làn khó? chết ngườ? đ&at?lde; được phát động từ l&ac?rc;u, vớ? sự vào cuộc rầm rộ của nh?ều Ch&?acute;nh phủ, tổ chức x&at?lde; hộ?. Dướ? sức ép của pháp luật, ngay cả bản th&ac?rc;n các nhà sản xuất thuốc lá cũng phả? tham g?a tuy&ec?rc;n truyền về sự độc hạ? của sản phẩm mà họ làm ra. Ngoà? v?ệc cấm, đánh thuế thật nặng nhằm vào thuốc lá, cũng có nh?ều b?ện pháp ca? thuốc "mềm dẻo" hơn như sử dụng các sản phẩm thay thế có chứa n?cot?ne, chẳng hạn như kẹo cao su hay m?ếng dán n?cot?ne. H?ệu quả của những phương pháp này đều rất hạn chế, tỷ lệ thành c&oc?rc;ng kh&oc?rc;ng cao kh?ến cơ hộ? cho các sản phẩm mớ? vẫn lu&oc?rc;n được mở ra. Trong bố? cảnh ấy, thuốc lá đ?ện tử tuy "s?nh sau đẻ muộn", mớ? chỉ thịnh hành trong và? năm trở lạ? đ&ac?rc;y nhưng h?ện đang ch?ếm thế thượng phong. Nh?ều ngườ? t?n rằng, đ&ac?rc;y ch&?acute;nh là g?ả? pháp tố? ưu mà con ngườ? t&?grave;m k?ếm bấy l&ac?rc;u nay trong nỗ lực phòng chống tác hạ? của thuốc lá.

&Oc?rc;ng Jed Rose, G?ám đốc trung t&ac?rc;m ca? ngh?ện thuốc lá chỉ ra một quy tr&?grave;nh ngược như sau: Những ngườ? đang hút thuốc lá thật th&?grave; chuyển sang hút thuốc lá đ?ện tử, còn những ngườ? mớ? hút sẽ bắt đầu bằng thuốc lá đ?ện tử để "làm quen dần", sau đó chuyển sang hút thuốc lá thật bở? chúng thơm hơn và "ph&ec?rc;" hơn. Do được cho là an toàn, n&ec?rc;n nh?ều ngườ? sẽ có xu hướng hút thuốc đ?ện tử một cách thoả? má? mà kh&oc?rc;ng phả? lo ngạ? g&?grave; hết. Lấy lượng bù chất, cuố? cùng th&?grave; lượng n?cot?ne mà họ h&?acute;t vào qua thuốc lá đ?ện tử nh?ều kh&oc?rc;ng kém thuốc lá thật và như vậy, r&ot?lde; ràng là họ đang "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Rốt cuộc, chỉ các c&oc?rc;ng ty sản xuất  thuốc lá đ?ện tử được hưởng lợ? nhờ doanh thu bán hàng l?&ec?rc;n tục tăng qua từng năm, còn ngườ? t?&ec?rc;u dùng th&?grave; vẫn phả? trả g?á bằng sức khỏe, s?nh mạng của m&?grave;nh cho thó? quen xấu này.

"Nhóm lợ? &?acute;ch" l&ec?rc;n t?ếng b&ec?rc;nh vực

Cấu tạo thuốc lá đ?ện tử

Có cấu tạo g?ống hệt một đ?ếu thuốc lá thật, thuốc lá đ?ện tử chứa một lượng nhỏ n?cot?ne b&ec?rc;n trong. Kh? hút, một v?&ec?rc;n p?n bé x&?acute;u trong phần đầu lọc sẽ cung cấp năng lượng, làm bay hơ? dần dần số n?cot?ne này và ngườ? hút thuốc sẽ h&?acute;t nó vào phổ?. Kh&oc?rc;ng có khó?. Kh&oc?rc;ng có hàng ngh&?grave;n các chất độc hạ? khác đ? kèm. So vớ? thuốc lá thật, thuốc lá đ?ện tử đ&at?lde; bớt độc hạ? hơn rất nh?ều. Đ&ac?rc;y ch&?acute;nh là nét ưu v?ệt nổ? bật của sản phẩm c&oc?rc;ng nghệ cao này.Trước những ngh? ngờ ngày càng tăng đố? vớ? thuốc lá đ?ện tử, cũng kh&oc?rc;ng &?acute;t ý k?ến b&ec?rc;nh vực sản phẩm này, trong đó có cả những chuy&ec?rc;n g?a về chăm sóc sức khỏe, G?áo sư sức khỏe t&ac?rc;m lý Robert West - G?ám đốc trung t&ac?rc;m Ngh?&ec?rc;n cứu thuốc lá tạ? trường đạ? học London bày tỏ, thật là l&at?lde;ng ph&?acute; một cơ hộ? tốt nếu quá thận trọng vớ? thuốc lá đ?ện tử. Theo &oc?rc;ng, nó chỉ chứa một hàm lượng rất nhỏ n?cot?ne và ngoà? ra kh&oc?rc;ng có bất cứ một chất độc hạ? nào khác. Như vậy là đủ an toàn. Một số ngh?&ec?rc;n cứu ban đầu tạ? Thụy Đ?ển cũng đ&at?lde; chứng m?nh đ?ều đó. Trong kh? đó, đ&ac?rc;y lạ? là một ngành k?nh doanh khá béo bở và chúng ta kh&oc?rc;ng n&ec?rc;n bỏ lỡ. Mặc dù vậy, vị G?áo sư này cũng phả? thừa nhận những nguy cơ mà t?ến sĩ Jed Rose đ&at?lde; chỉ ra ở tr&ec?rc;n. &Oc?rc;ng nó?, có thể khắc phục bằng cách s?ết chặt hơn các quy định đố? vớ? thuốc lá đ?ện tử, nhưng hoàn toàn kh&oc?rc;ng n&ec?rc;n áp dụng nguy&ec?rc;n các đ?ều cấm đố? vớ? thuốc lá thật, bở? đ&ac?rc;y là ha? sản phẩm hoàn toàn khác nhau).

Đồng quan đ?ểm, t?ến sĩ Deborah Arnott - G?ám đốc đ?ều hành một tổ chức chống hút thuốc lá cũng cho rằng, lợ? &?acute;ch mà thuốc lá đ?ện tử mang lạ? là lớn hơn những rủ? ro t?ềm ẩn của nó. Bà đang vận động một ch?ến dịch k&ec?rc;u gọ? cấm hoàn toàn v?ệc lưu hành thuốc lá tự nh?&ec?rc;n tr&ec?rc;n l&at?lde;nh thổ nước Anh trong vòng mườ? năm tớ?, và thay thế nó bằng thuốc lá đ?ện tử. Dù thừa nhận mố? nguy h?ểm của thuốc lá đ?ện tử vẫn tồn tạ? do nó vẫn chứa n?cot?ne, nhưng bà Deborah Arnott v?ện dẫn một ngh?&ec?rc;n cứu đ&at?lde; c&oc?rc;ng bố tr&ec?rc;n Tạp ch&?acute; Ch&?acute;nh sách Y tế c&oc?rc;ng cộng rằng, hàm lượng này chỉ bằng 1/1.000 so vớ? thuốc lá tự nh?&ec?rc;n.
Trước những tranh c&at?lde;? này, một ngh?&ec?rc;n cứu mớ? đang được t?ến hành tạ? New Zealand để đánh g?á ch? t?ết và toàn d?ện ưu nhược đ?ểm của thuốc lá đ?ện tử. 657 ngườ? sẽ được cho hút sản phẩm thay thế này trong một thờ? g?an dà? để các nhà khoa học đánh g?á ảnh hưởng của nó đến sức khỏe và khả năng ca? thuốc lá sau đó. Dự k?ến đến tháng 9 tớ?, cuộc k?ểm tra này sẽ có kết quả và hy vọng kh? đó, c&oc?rc;ng và tộ? của thuốc lá đ?ện tử sẽ được làm r&ot?lde;. 
Sự thật của “những đ?ều kỳ d?ệu”

G?ờ đ&ac?rc;y, những đ?ếu thuốc lá đ?ện tử đang làm mưa làm g?ó tr&ec?rc;n thị trường, vớ? đủ những lờ? quảng cáo có cánh. Nh?ều ngườ? thậm ch&?acute; còn cho rằng, chúng "v&oc?rc; hạ?" vớ? lập luận, lượng n?cot?ne rất nhỏ ấy hoàn toàn nằm trong khả năng đào thả? của cơ thể con ngườ?. Nhưng sự thật có đúng là d?ệu kỳ như vậy?

Ngay từ kh? mớ? ra đờ?, đ&at?lde; có nh?ều ý k?ến bày tỏ mố? quan ngạ? về h?ệu ứng ngược của thuốc lá đ?ện tử. Họ cho rằng, tác dụng của thuốc lá đ?ện tử đ&at?lde; bị phóng đạ? một cách quá mức và nó có thể là một "đường dẫn" đưa những ngườ? bắt đầu hút thuốc đến vớ? thuốc lá thật. Đặc b?ệt, kh? thuốc lá đ?ện tử, v&?grave; được co? là an toàn n&ec?rc;n kh&oc?rc;ng bị xếp vào nhóm "cấm bán cho trẻ em và th?ếu n?&ec?rc;n" như thuốc lá thật, đ&at?lde; vấp phả? sự phản đố? của rất nh?ều ngườ?. Tháng 2/2010, g?áo sư Dav?d H?ll, H?ệu trưởng trường trung học Burton Borough (hạt Shropsh?re, Anh quốc) đ&at?lde; k?&ec?rc;n quyết cấm bán và sử dụng thuốc lá đ?ện tử trong khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n trường.

&Oc?rc;ng tuy&ec?rc;n bố: "Bất kỳ sản phẩm nào cổ súy cho v?ệc hút thuốc đều kh&oc?rc;ng được chào đón ở đ&ac?rc;y". H?ệp hộ? Y khoa Anh (BMA) cũng l&ec?rc;n t?ếng phàn nàn về v?ệc thuốc lá đ?ện tử kh&oc?rc;ng bị cấm quảng cáo, kh&oc?rc;ng bị cấm hút ở nơ? c&oc?rc;ng cộng cao như thuốc lá thật, trong kh? mức độ an toàn của nó vẫn còn cần thờ? g?an để k?ểm chứng. Kh? được hỏ?, l?ệu sản phẩm này có thật sự v&oc?rc; hạ? vớ? con ngườ? hay kh&oc?rc;ng, t?ến sĩ V?v?enne Nathanson - G?ám đốc chuy&ec?rc;n m&oc?rc;n của BMA đ&at?lde; thẳng thắn nó? rằng, đ?ều này chưa thể khẳng định được.

Hồng Nhung(Theo Guard?an)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/thuoc-la-dien-tu-giai-phap-thay-the-hay-sat-thu-thay-the-a7.html