Thưởng tết cao nhất ở Hà Nội là 65 triệu đồng


Thứ 3, 31/12/2013 | 15:27


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, mức thưởng tết năm nay giảm so với năm trước do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.

(ĐSPL) - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương b?nh & Xã hộ?, mức thưởng tết năm nay g?ảm so vớ? năm trước do ảnh hưởng của suy thoá? k?nh tế kh?ến các doanh ngh?ệp gặp không ít khó khăn.

Vớ? công ty 100\% vốn của Nhà nước, mức thưởng tết cao nhất 21 tr?ệu đồng, mức thấp nhất là 500 nghìn đồng, mức bình quân mỗ? ngườ? lao động được thưởng tết của khố? doanh ngh?ệp này là 3,120 tr?ệu đồng.

Vớ? khố? doanh ngh?ệp có một phần vốn của Nhà nước thì mức thưởng tết cao nhất là 30 tr?ệu đồng, mức thấp nhất là 200 nghìn đồng, bình quân mỗ? ngườ? lao động được thưởng là 3,130 tr?ệu đồng.

Đố? vớ? khố? doanh ngh?ệp tư nhân, mức thưởng cao nhất là 40 tr?ệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng, bình quân mỗ? ngườ? lao động được thưởng 3,7 tr?ệu đồng.

Mức thưởng tết cao nhất của khố? doanh ngh?ệp có vốn đầu tư nước ngoà? là 65 tr?ệu đồng, mức thấp nhất là 250 tr?ệu đồng, tính bình quân mỗ? ngườ? lao động được thưởng 3,720 tr?ệu đồng.

Theo ông Lê Toàn Khang - PGĐ Sở Lao động - Thương b?nh và xã hộ?, nhìn chung, năm 2013, mức lương bình quân trả cho ngườ? lao động đã tăng 4,5\% so vớ? năm 2012 do nhà nước tăng t?ền lương tố? th?ểu.

Anh Nguyên/Báo Đờ? sống và pháp luật

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-tet-cao-nhat-o-ha-noi-la-65-trieu-dong-a16177.html