Thưởng trước tết 10 ngày cho giáo viên


Thứ 5, 12/12/2013 | 03:06


(ĐSPL) - Phòng giáo dục và đào tạo TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa có kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trong toàn ngành, các chế độ tiền thưởng, trợ cấp sẽ được giải quyết trước Tết 10 ngày cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên.

(ĐSPL) - Phòng g?áo dục và đào tạo TP.B?ên Hòa (tỉnh Đồng Na?) vừa có kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán G?áp Ngọ 2014 trong toàn ngành, các chế độ t?ền thưởng, trợ cấp sẽ được g?ả? quyết trước Tết 10 ngày cho các cán bộ, g?áo v?ên, nhân v?ên.

Theo đó, phòng cũng đề nghị các trường phả? kịp thờ? g?ả? quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, g?áo v?ên, công nhân v?ên; tổ chức quyên góp g?úp đỡ, hỗ trợ cán bộ, g?áo v?ên, nhân v?ên, học s?nh khó khăn có đ?ều k?ện đón tết an vu?.

Các trường chủ động l?ên hệ vớ? kho bạc để g?ả? quyết lương, các chế độ chính sách, t?ền thưởng và trợ cấp trước tết 10 ngày cho cán bộ, g?áo v?ên, nhân v?ên để mọ? ngườ? chủ động sắm tết.

PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-truoc-tet-10-ngay-cho-giao-vien-a12940.html