Tiền chơi golf của lãnh đạo từ đâu ra?


Chủ nhật, 06/10/2013 | 00:12


Ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội vừa bị ban điều hành sân golf Tam Đảo tước quyền thành viên vì đánh người gây thương tích. Sự việc giám đốc một doanh nghiệp công ích đi chơi golf khiến dư luận đặt câu hỏi mức lương của họ thế nào để chơi được môn thể thao được coi là xa xỉ này?

"Cá? đáng bàn là ngườ? ta chơ? golf bằng t?ền tú? hay t?ền tham nhũng. Nhìn vào thang bảng lương h?ện nay, có lẽ không lãnh đạo nào có đủ t?ền để chơ? golf", TS Nguyễn M?nh Phong ch?a sẻ.

Nh?ều kh?, chơ? golf cũng là tham nhũng

- Ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng G?ám đốc Công ty TNHH một thành v?ên Quản lý và Phát tr?ển nhà Hà Nộ? vừa bị ban đ?ều hành sân golf Tam Đảo tước quyền thành v?ên vì đánh ngườ? gây thương tích. Sự v?ệc g?ám đốc một doanh ngh?ệp công ích đ? chơ? golf kh?ến dư luận đặt câu hỏ? mức lương của họ thế nào để chơ? được môn thể thao được co? là xa xỉ này?

TS Nguyễn M?nh Phong: Tô? nghĩ rằng, golf là môn thể thao tốt, không có gì là xấu cả. Nó còn chứng tỏ sự phát tr?ển của nền k?nh tế V?ệt Nam so vớ? thế g?ớ?. Nếu phát tr?ển được thì tăng thêm đầu tư dịch vụ, v?ệc làm và thu hút đầu tư nước ngoà?. Rõ ràng nó không xấu. Nhưng golf V?ệt Nam có ha? vấn đề là có thờ? kỳ ngườ? ta phát tr?ển sân golf tràn lan, v?ệc quản lý lỏng lẻo, ngay Hà Nộ? mà cũng có hàng chục dự án bị rút lạ?. Đó là sự lãng phí trong quy hoạch sân golf.

Ha? là những ngườ? tham g?a chơ? golf có những yếu tố lưu ý là chơ? vào thờ? g?an nào, g?ờ g?ấc chơ? phả? đảm bảo không trong g?ờ hành chính. Thứ nữa là nguồn t?ền lấy từ đâu. Nếu thực sự có t?ền trong tú? bỏ ra để chơ? thì không vấn đề gì. Nhưng nếu nó là t?ền do hố? lộ, do tham nhũng, đặc b?ệt là do đố? tác tặng để "mua quan hệ" thì cần xem xét.

Nguồn Internet

- Nghĩa là ngườ? ta có thể tặng nhau vé chơ? golf như một thứ quà và thực chất đó là hố? lộ và nhận hố? lộ?

- Đúng thế. Ph?ếu chơ? golf đô? kh? có g?á trị hàng tỷ đồng, như một căn nhà, nên đây có thể co? là một dạng của tham nhũng.

- Theo ông l?ệu lương của g?ám đốc doanh ngh?ệp công ích có đủ chơ? golf?

- Nếu tính theo mức lương đúng danh nghĩa mà Nhà nước quy định thì không thể có khả năng đó. Các cơ quan chức năng có trách nh?ệm phả? vào cuộc buộc họ phả? g?ả? trình cụ thể, làm rõ thu nhập nào để chơ? golf thì nó sẽ ra ngay.

- Nghĩa là nếu bảo dùng lương để chơ? golf không thể t?n được?

Chắc chắn rồ?. Lương bộ trưởng mà 40 năm mớ? mua được nhà, cớ gì mà lương một ông g?ám đốc đủ để chơ? golf thường xuyên vớ? mỗ? lần hàng và? tr?ệu đồng như thế.

Lãnh đạo mớ? đủ t?ền chơ?

Ông vừa nó? lương không đủ để chơ? golf, thế nhưng ông g?ám đốc k?a vẫn chơ? và cũng không a? b?ết là ông ấy chơ? golf từ bao g?ờ, t?ền đâu để chơ??

Những ngườ? chơ? golf như thế thì có ha? khả năng. Hoặc là vì ông có thu nhập rất tốt, ông bỏ t?ền tú? ra để chơ?. Thứ ha? là ông ấy được đố? tác mờ?, tà? trợ thậm chí là cho không. Phả? đặt dấu hỏ? ở chỗ ấy vì không có đố? tác nào cho không đến hàng trăm tr?ệu đồng cả. K?ểu gì cũng phả? vì mố? quan hệ hoặc lợ? ích k?nh tế nào đó.

Nó? thế thì rõ ràng họ đ? chơ? golf không đơn thuần là chơ? một môn thể thao?

Thực ra thì nó có nh?ều thứ, trước t?ên đó là môn thể thao, có doanh ngh?ệp co? đó là nơ? để phát tr?ển mố? quan hệ. Thực ra đó không phả? là xấu. Nh?ều hợp đồng đã được ký tắt trên sân golf. Chỉ đáng trách kh? hợp đồng đó là do tham nhũng, do quan hệ cá nhân mà ký chứ không phả? vì lợ? ích chung.

Vậy chơ? golf là môn thể thao của ngườ? g?àu, ngườ? có quyền?

Đúng là môn thể thao của ngườ? g?àu nhưng không hẳn là chỉ lãnh đạo hay ngườ? có chức có quyền mớ? chơ?. Nhưng ở V?ệt Nam thì đa số là lãnh đạo hoặc chủ doanh ngh?ệp mớ? có đ?ều k?ện chơ? chứ ngườ? bình thường thì làm gì có t?ền mà chơ?.

Nên có danh mục cấm đố? vớ? quan chức

Bộ trưởng Bộ GTVT Đ?nh La Thăng đã từng quyết l?ệt chỉ đạo cấm chơ? golf trong cán bộ lãnh đạo công nhân v?ên của ngành mình. Câu chuyện này đến nay vẫn chưa nguộ? tính thờ? sự?

Tô? nghĩ nên có quy định l?ên quan đến hoạt động của các quan chức cần bổ sung vào trong luật. Các hoạt động g?ả? trí của quan chức cần được quy định rõ ràng những cá? gì cấm. Ví dụ như cấm b?ếu xén hố? lộ thông qua những hình thức g?ả? trí như những cá? thẻ bơ?, ph?ếu tập thể thao, sân golf, các hoạt động thể thao l?ên quan đến ch? phí lớn. Quả b?ếu là những loạ? thẻ hay dịch vụ trọn gó? như vậy cũng phả? co? là hình thức tham nhũng. G?ờ mớ? chỉ cấm karaoke, uống rượu... mà lạ? không cấm chơ? golf trong kh? đó mớ? chính là mô? trường dễ dàng để quan chức hố? lộ nhau.

- Nghĩa là phả? cấm nhận quà b?ếu dướ? dạng các sản phẩm đó?

- Đúng vậy.

- Thế nhưng để b?ết họ chơ? bằng t?ền của họ hay là quà b?ếu, hay t?ền chùa thì không dễ?

Đó là v?ệc của an n?nh và không hề khó chút nào. Chứng m?nh nguồn t?ền thế nào, lấy t?ền ở đâu ra, trong bố? cảnh đó thì khả năng t?ền mặt của anh như thế nào... Tất cả những cá? đó mà làm chặt chẽ là b?ết t?ền của họ hay t?ền của ngườ? khác, nhận quà b?ếu hay là bỏ t?ền tú? ra. Truy nguyên ra được thì g?ảm th?ểu tham nhũng ngay.

- Vấn đề a? là ngườ? sẽ làm những v?ệc đó?

Cá? này phả? đưa vào chương trình, có thể là cả nộ? dung phòng chống tham nhũng nữa. Đó là một khía cạnh để t?ếp cận các hoạt động tham nhũng h?ện nay. Phả? đưa thành quy định để tránh lạm dụng.

Quản lý chặt trên g?ấy

Sau vụ lãnh đạo nhận lương khủng, Bộ trưởng - Chủ nh?ệm Văn phòng Chính Phủ Vũ Đức Đam khẳng định rằng, v?ệc quản lý t?ền lương của các v?ên chức nhà nước làm quản lý trong doanh ngh?ệp nhà nước là rất chặt chẽ. Vì sao quản lý chặt rồ? mà vẫn như vậy?

Chặt chẽ là về hình thức thô? chứ nó có những đ?ểm lỏng. Quy định trần lương thì có rồ? nhưng không có những quy định l?ên quan bắt lỗ? họ trong v?ệc v? phạm hợp đồng lao động. Vì bản chất của lương khủng đó là cắt xén hợp đồng, cắt xén bảo h?ểm, cắt xén chế độ của ngườ? lao động để dồn vào quỹ lương của lãnh đạo. Thế là công nhân lao động phả? nhận lương thấp hơn so vớ? quyền lợ? của mình. Ta chưa bắt lỗ? họ ở chỗ này nên ý k?ến trên đúng ở cá? ý là đã có nghị định quy định lương tổng g?ám đốc không quá 36 tr?ệu đồng/tháng, thuê ở ngoà? thì bằng 150\%. Đó chỉ là quy định trên danh nghĩa, mà họ lạ? có những cá? khoản khác. Họ có quyền thỏa ước lao động, thỏa ước ăn ch?a nộ? bộ thì đó là một kẽ hở.

Thế thì suy ra cá? t?ền để đ? chơ? golf của vị g?ám đốc k?a thì khả năng lớn cũng là t?ền tú? của ngườ? lao động?

Cá? đó thì phả? đ?ều tra làm rõ, thế nhưng tô? nghĩ rằng không a? dùng lương để đ? chơ? golf cả. Đố? vớ? doanh ngh?ệp nhà nước thì các bác ấy h?ếm kh? chơ? bằng t?ền lương của mình lắm.

Ở V?ệt Nam thì theo ông đố? tượng nào có lương đủ cao để chơ? golf?

Tô? chịu vì tô? không phả? lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH. Đến lương của Thủ tướng cũng chỉ được khoảng 17 tr?ệu đồng/tháng thì chắc chắn là nếu dựa trên danh nghĩa thì không a? đủ t?ền để chơ? golf cả.

X?n cảm ơn ông!

Theo Tô Hộ?/K?enthuc

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tien-choi-golf-cua-lanh-dao-tu-dau-ra-a4103.html